onsdag 31 oktober 2012

Tillbaka till Symposium 2012

Förra veckan fick jag hem två böcker när jag lade in en beställning på Symposium 2012 hos Folkuniversitets förlag. Nu är det så här att vissa förlag har jag mindre koll på av den anledningen att jag just nu undervisar i grundskolans senare år, åk 7-9. Det medför att jag vänder mig per automatik till de förlagen som jag känner till när jag vill titta på nya läromedel för ämnet svenska som andraspråk. Därför är det också väldigt givande och bra att gå på olika fortbildningar (om man nu får för sin rektor och tiden räcker till), dels för att vara med om något stort tillsammans med andra människor som delar samma intresse, men också för att få träffa alla dessa förlag som ställer ut och visar vilka läromedel de har att erbjuda.

Igår var jag också på Skolforum 2012 där jag återigen fick träffa folk från de olika förlagen, men även författare som jag har haft kontakt med via mejl, lärare, duktiga kollegor och bloggvänner. Riktigt roligt att se så många engagerade människor samlas på ett ställe, men tyvärr ändå för få jämfört med tidigare år. Anledningen? Vet ej, kanske inträdespriset, kanske för mycket att göra på skolan att man inte kommer ifrån eller kanske för att digitala läromedel är "inne" just nu vilket kan bidra till att man inte har ett behov av att titta på "riktiga" böcker.

Men tillbaka till böckerna från Folkuniversitets förlag. När jag stod där vid deras bord på Symposiet föll jag på en gång för boken Fuzias flykt av Anita Stenlund. Inte för att jag kan se just nu om den passar mina svenska som andraspråkselever i år 7-9, men jag tycker verkligen om upplägget. Fuzias flykt är en kort roman med övningar som ger språkträning. Själva ämnet är intressant, det handlar om en ung flicka som flyr från sin familj och hemby, från ett planerat äktenskap. Efter varje kapitel i boken får eleven sedan arbeta med grammatik. I slutet på boken finns facit och ordlista. Det är en väldigt bra bok, jag tycker verkligen om upplägget, men jag önskar att det hade varit lite mindre grammatik efter varje kapitel. Däremot förstår jag tanken med det och visserligen inkluderas ordkunskap i uppgifterna, bildserier för att inspirera till eget skrivande och läsförståelse uppgifter. Det är ett mycket bra upplägg, men jag måste fundera över hur den kan passa mina svenska som andraspråkselever i årskurs 9.

Nu inför Nationella prov i svenska som andraspråk i år 9 behöver mina elever arbeta mycket med läsförståelse. Något som jag ser att majoriteten av eleverna har svårt med. Hur man läser en text, det vill säga olika sätt att läsa en text på, t.ex. närläsning, djupläsning, sökläsning och hur man får fram ett svar från texten. Finns svaret i texten? Behöver jag läsa mellan raderna? Finns svaret hos mig själv? Det arbetar vi mycket med just nu. I samband med detta letar jag efter texter med varierande ämnen, varierande stil och svårighetsgrad. Jag hittade Text i fokus 1 av Cecilia Fasth och Anita Kannermark, även den ges ut på Folkuniversitets förlag. Det är en bok med texter som vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk. Texterna har indelats i nivåer efter svårighetsgrad med läsförståelse- och ordkunskapsuppgifter till. Texterna är bra, men texternas innehåll känns mer för äldre elever än elever i år 9. Facit finns till boken, men är tyvärr inte gratis.

Shoo mannen - Douglas Foley

Wow, äntligen en ny bok av Douglas Foley! Shoo mannen. Så heter Foleys bok skriven för tonåringar/unga vuxna - en fristående bok till Shoo bre och Shoo len.

Som vanligt är huvudingredienserna i Foleys Shoo-böcker döden, kärleken och skuldkänslor. I Shoo mannen befinner vi oss inte i skolans värld på samma sätt som i de andra Shoo-böckerna. Nu är det 18-årige Djano som står i centrum för denna bok, en ung man som grubblar över svåra val i livet och vilka konsekvenser det medför.

Djano är lojal mot vännerna, men samvetets röst sliter i honom. Kärleken och döden är två saker Djano grubblar över när han träffar Nadia. Vid sidan om detta har han sin våldsamme barndomsvän Rafa.

Douglas Foley är väldigt duktig på att skildra barndomsvänskap som aldrig sviker, att man alltid ställer upp för sina vänner oavsett vad. Kärleken finns alltid med i något hörn, likaså förorten. Vänner är vänner, ibland vill du inte ställa upp på sådant som känns fel, men vill man vara en svikare?

Foley är en duktig författare som skildrar förorten och ungdomlivet på ett väldigt trovärdigt sätt. Men, ha inte för stora förhoppningar om denna bok innan du börjar läsa. Ett misstag som jag ofta gör vilket också leder till att jag inte blir så förtjust i boken när jag väl läst ut den.

torsdag 25 oktober 2012

Gästinlägg av Helen Törnqvist: Skönlitteratur som mål och medel

I förra veckan fick jag förmånen att föreläsa för ett gäng lärare om ”Skönlitteratur som mål och medel”. Att arbeta med skönlitteratur i svenska som andraspråk är väl bland det roligaste en lärare kan göra. Att berätta om arbetet med klasserna är närapå lika stimulerande. Detta gör jag inom ramen för min enskilda firma (www.helenutbildar.se)

När jag föreläser bottnar jag ofta i Pauline Gibbons forskning, som ju ofta återkommer till vikten av att låta eleverna samtala kring stoffet; att språk- och kunskapsutveckling sker i ett meningsfullt sammanhang då eleverna med stöttning får prata om innehållet. Den forskningen tog jag fasta på då jag själv undervisade högstadieelever. Jag tänker ge exempel på hur jag jobbade med ”Ronja Rövardotter” i en sjätteklass med många elever som var relativt nyanlända.

Valet av ”Ronja Rövardotter” som gemensam boktitel var inte självklart. Bokens Romeo & Julia-tema i kombination med den universella frågan om barn-föräldra-relationer är engagerande, men miljön som boken utspelar sig i är för många nyanlända barn främmande och kanske inte heller nödvändig att känna till. Det krävs en god förförståelse hos barnen vad gäller miljön och de olika semantiska fälten. Dels måste jag som lärare aktivera förförståelsen genom att fråga hur många som har varit i en borg eller på ett slott. Jag kan då snappa upp elevernas befintliga språkkunskaper i fältet. Dels måste jag som lärare snabbt ge eleverna en bild av vad boken handlar om och var den utspelar sig. Då måste jag som lärare ha förberett alla ord i listor som har med t ex borgen att göra.

När jag berättar om hur Mattisborgen ser ut och är byggd lägger jag in orden t ex ”källarvalv” och ”underjordiska irrgångar” i mina förklaringar och beskrivningar. Gärna pekar jag på en bild, eller passar på att rita borgen, samtidigt som jag berättar. Jag låter också eleverna flika in med kommentarer eller förtydliganden utifrån egna erfarenheter. Jag gör aldrig någon sådan lista till ”veckans ord”, utan väljer istället dem med omsorg så att de är tagna ur ett sammanhang från boken, men kan var användbara för eleverna i andra ämnen eller i ett mer skolspråkligt tal. Ett exempel kan vara ”omedelbart” som ju är en lite svårare synonym till ”genast” som får ses som ett vardagsord.

Under läsningen brukade mina elever få läsa högt. För varje ny elev som ville läsa en snutt menar jag att gruppen har vunnit något och ska känna sig stolt över den trygghet som råder i undervisningssituationen. Varje gruppmedlem kan klappa sig själv lite på axeln och känna sig glad över att ha bidragit till att ytterligare en elev vill läsa högt och på så sätt får större chans att utvecklas.

Efter att vi hade läst ett kapitel fick eleverna i grupper diskutera olika frågor. Det kunde handla om läsförståelsefrågor som eleverna skulle hitta rätt svar på och också kunna förklara hur de hade fått fram svaret på. Ibland delade jag ut karaktärerna som eleverna skulle diskutera sig fram yttre och inre egenskaper kring. Vid ett annat tillfälle fick eleverna olika sagoväsen; rumpnissar, vildvittror och grådvärgar, vars utseende, levnadsvillkor och inre egenskaper de skulle lista och sedan redovisa. Här använder eleverna olika kommunikationsstrategier tex kroppsspråk för att förklara hur en grådvärg ser ut. Jag kunde gå runt mellan grupperna och med interaktiv stöttning bidra med de ord som eleverna sökte efter, tex ”kutryggig”.

Eleverna fick också möjlighet att sammanfatta det vi hade läst. Först muntligt i par och därefter skriftligt i skrivhäftena. Jag samlade in häftena och skrev rent några sammanfattningar för att visa på smartboard/OH, något som uppskattades av eleverna, synliggjorde nyckelord och var en stöttning för elever som varit frånvarande lektionen innan.

När man jobbar med språkutvecklande arbetssätt under tiden man läser en bok sker en bedömning hela tiden. Men den slutliga läsförståelsen brukade jag avgöra i form av ett prov då eleverna fick ha med sig boken. De skulle återge vad boken handlade om, sökläsa för att hitta några svar på frågor, visa att de kunde läsa mellan raderna, men också besvara öppna frågor i olika led, i likhet med de frågor som är på nationella provet i sv/sva. När jag hade varit hjälpsam och tillmötesgående under läslektionerna förklarade jag nu för eleverna att under provtillfället måste de förlita sig till sin egen kunskap. Jag kunde därför inte svara om ett svar är rätt eller fel som de har angivit i provet. Detta kunde uppfattas som onödigt strängt av eleverna, men jag menar att jag hjälpte dem inför nationella proven då man har sin egen kunskap att förlita sig till och då måste man ha byggt upp en självkänsla kring sin läsförmåga och själva provsituationen. När eleverna fick tillbaka proven var jag mycket noggrann med att förklara hur de kunde hitta svaret och också vilken typ av läsning som eleverna hade använt tex skumläsning eller sökläsning eller närläsning.

söndag 21 oktober 2012

Utlottningen avgjord!

Så var det då klart vilka som vinner en bok av Lars Kepler. Alla namn har skrivits ned en gång på en liten lapp som sedan veks ihop och stoppades ned i två skålar - en för Paganinikontraktet och en för Eldvittnet. En lapp från varje skål drogs och här är resultatet:

Paganinikontraktet - Hanna

Eldvittnet - Maria

Nu får ni som vunnit mejla mig era adresser så att jag kan leverera vinster. Mejla till bookisblogg@gmail.com.   Tack till alla er som var med i utlottningen och extra tack till er som också har skrivit om tävlingen på era bloggar.

Allt gott!
/Bookis

Himlens fånge - Carlos Ruiz Zafón

För ett par år sedan läste jag Vindens skugga, en enorm gotisk thriller med ett labyrintiskt berättande, en underbar skriven text och ett vackert berättande. Det blev en favorit och jag fullkomligt njöt av berättelsen. Jag ville ha mer! Strax därefter läste jag Ängelns lek, även den skriven med samma vackra prosa, trots att den hade en underton av att vara skriven utan eftertanke, utan snarare blev skriven för att följa upp den enorma framgången efter den första boken.

Nu, ett par år senare, har vi Himlens fånge. Den berättas återigen av vår hjälte Daniel Sempere, nu gift med Bea och de har ett litet barn tillsammans. Daniel arbetar tillsammans med sin far på bokhandeln Sempere & Söner. Det familjedrivna företaget går inte så bra och de två Sempere kämpar för att det att gå ihop. Lyckan är vid horisonten när deras käre vän Fermin Romero de Torres ska gifta sig med Bernarda, hans livs kärlek. Men det är något som stör Fermin och han är inte sitt vanliga optimistiska jag. Vid denna tidpunkt kommer en underlig figur in i bokhandeln och lämnar ett meddelande till Fermin där det står:

"Till Fermin Romero de Torres, som återvänt från de döda och som har nyckeln till framtiden".

Detta leder till att Daniel ifrågasätter Fermin om hans förflutna vilket leder till uppenbarelser om Daniel och hans familj också. Himlens fånge är egentligen Fermins bok. Majoriteten av berättelsen handlar om honom, hans fängelsetid, skildringen av den och hur den fruktansvärda tiden påverkat honom. Det är även där Fermin blir vän med David Martin, berättaren i Ängelns lek, som organiserar Fermins flykt. Och varför flyr inte Martin själv kan man undra. Nej, för att det inte passar berättelsen helt enkelt.

Berättelsen är fortfarande fängslande i Himlens fånge och Fermin är sitt vanliga älskvärda jag. Mysterier ska fortfarande lösas. Fermin har varit en del av Semperes liv hela tiden, följt Daniel sedan han var barn. Samtidigt är berättelsen förvirrande. Nu får vi veta att Daniels mamma Isabella blev mördad, David Martin är en hjälte och som läsare börjar man plötsligt ifrågasätta berättelsen i Ängelns lek. Jag får en känsla av att allt detta ska berika historien och fördjupa den.

Sammanfattningsvis är Himlens fånge som en novell för mig. Den är kort, berättelsen är full av genvägar, inte lika välskriven som Vindens skugga och mest irriterande av allt är att den slutar alldeles för konstigt. En del av mig känner att jag är klar med Carloz Ruiz Zafóns böcker, medan en annan del av mig vill veta om författaren lyckas utveckla sitt skrivande i nästa bok så att den hamnar i nivå med Vindens skugga.

lördag 20 oktober 2012

Lärarlitteratur & Läromedel - om både nytt & gammalt

Jag har en liten hög med böcker här hemma som jag har lite dåligt samvete över. Anledningen till mitt dåliga samvete är att jag så gärna vill skriva om böckerna, men inte hunnit. Tänkte nu ta min lördagskväll till detta för jag tycker att det är så givande att samla ihop all litteratur jag känner till på en plats - nämligen min blogg.

Här kommer det:

Portfolio i praktiken - handledning för dig som arbetar i skolår F-9 av Lisbeth Mårdstedt & Johanna Wallinder. Det här är en tunn, 48-sidig A4 bok om portfoliometoden som nu har funnits ett antal år i Sverige. Jag har under den senaste veckan bläddrat fram och tillbaka i den och jag känner fortfarande inte att den praktiska handledningen i Portfolio i praktiken tilltalar mig. Det första jag reagerar på är att den kostar massor. Och när du öppnar boken så får du med en diskett, en diskett! Det var väl ändå evigheter sen man använde en diskett. Jag har ingen dator hemma som tar en diskett längre. Jaha, det var de kopieringsunderlagen tänkte jag. Men, nu ska jag inte vara sån. Boken kan självklart kopieras och det är kopieringsunderlag för planering, utvärdering, temaarbeten, utvecklingssamtal och annat. Lite positiv måste jag ändå vara till boken eftersom portfoliometodiken är ett bra sätt för eleven att reflektera över sitt eget lärande samt ett bra redskap vid lärar- eller skolbyten. Men det är egentligen ingen bok jag tycker man ska spendera så mycket pengar på.

Kreativt andraspråk på högstadiet - Jitka Jensen är författaren till denna bok, som jag också har försökt att hitta en mejladress till de senaste två veckorna eftersom innehållet i boken ibland hänvisas till eller kopplas till Lpo94. Jag hade hellre sett att innehållet knöts till Lgr11 och därför vill jag så gärna få tag i Jitka Jensen för att fråga henne om hon har planer på att revidera boken med tanke på den nya läroplanen - Lgr11. Hur som helst så tycker jag att det är en väldigt bra bok om hur man lär sig ett andraspråk. Visserligen finns det många sådana böcker och hur många ska man läsa egentligen undrar jag och kanske även du. Men just den här innehåller en CD-skiva (!) med betygskriterier, planering, grammatikövningar och annat. Bokens innehåll är uppdelad i kapitel som handlar om språkinlärning, tvåspråkighet, läs- och skrivsvårigheter, skönlitteratur i undervisningen (min favorit), performansanalys och en hel del annat bra. Det här är dock ingen lärobok för elever, utan en bok för lärare i svenska som andraspråk på högstadiet med tips och förslag. En mycket givande bok som jag rekommenderar!

Prova Poesi - Lars Wolf. Det här är ett läromedel från Sanoma Utbildning som är indelad i tre delar: ordnöje, läsnöje och skrivnöje. Läromedlet är avsedd för elever i årskurs 7-9 och är tänkt för att inbjuda elever till att laborera med ord och dikter. Boken innehåller en hel del läs- och skrivövningar samt redskap för att tolka och förstå poesi. Det är en bra bok, men vissa delar i boken känns alldeles för svåra att arbeta med när man, som jag, undervisar sent anlända elever i svenska som andraspråk.

Spåra Språket av Lisa Eriksson ingår i samma serie som Prova Poesi. I den här boken får eleven istället arbeta med språket och om språket. Var språket kommer ifrån och hur det används. Boken handlar mest om svenska språkets historia, men även om språk i allmänhet och vilka språk som talas i Sverige idag. Ungdomsspråk, dialekter, tjejer och killars språk, namn och lånord är några av kapitlen i boken som eleverna får arbeta med. Det är ett bra läromedel med intressanta och givande teman att arbeta med i svenskundervisningen.

Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap - Lars Lindström, Viveca Lindberg & Astrid Pettersson (red.). Det pratas bedömning som aldrig förr. I alla fall i den kommun där jag arbetar som lärare. Vi har under de senaste två, tre veckorna gått på två föreläsningar om bedömning och lärande. Nu, innan höstlovet, ska också alla bedömningar blir klara inför utvecklingssamtal. Vi använder oss av webbsidan InfoMentor med Ordlistor - grundpaket för lärarnas professionella språk enligt den nya läroplanen Lgr11. Ett tips för dig som arbetar med bedömning, något som görs kontinuerligt i undervisningen, läs denna bok! Bokens teman: "Vad är bedömningens syfte", "Vad är det som ska bedömas", "Hur går bedömningen till" och "Avslutande reflektioner" tar upp både sådant man minns, men också sådant som man har glömt bort. Jag tror också att många lärare håller med mig  när jag säger att bedömning och att sätta betyg var inget man direkt fick lära sig på universitetet/högskolan när man läste till lärare. Och nu ska vi sätta betyg, vi ska dokumentera, bedöma och se till att våra elever utvecklar kunskap. Hur gör man det? Svårt att svara på, men jag tror att många utav svaren om hur du går tillväga kan du finna i just denna bok. Boken finns nu i omarbetad upplaga med ett nyskrivet kapitel om skolans kunskapsuppdrag och om individuella utvecklingsplaner (IUP).

Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter - Inger Nordheden och Arja Paulin (red.). Den här boken hade jag som kurslitteratur när jag läste kursen svenska som andraspråk och skrev min C-uppsats. Boken är en antologi som handlar om språkdidaktikens möjligheter för lärare i skolan. En av författarna, Gunilla Colliander, som har skrivit texten om Andraspråkslärande och andraspråksdidaktik var kursansvarig för en av de kurser jag läste i svenska som andraspråk. Författarna som har skrivit texterna i antologin har alla arbetat med lärarutbildning. Temat i deras texter är att alla lärare är språklärare - precis vad vi får läsa i Lgr11 också. Antologin är indelad i tre delar där den första delen handlar om hur det är att vara språklärare. I den andra delen handlar texterna om svenskämnets didaktik och den tredje delen belyser interkulturell didaktik. Boken passar alla som är intresserade av språkutvecklande didaktik. Bokens tema är helt enkelt att äga sitt språk, vilket är ett måste i dagens samhälle. Att lära sig språk gör att tänkandet leder till förståelse och att tänka är att lära sig språk. Även denna bok belyser portfoliometodiken för att eleverna själva ska få syn på sin utveckling. Flera texter i antologin behandlar också begreppet "det utvidgade textbegreppet". Det här definitivt en antologi väl värd att läsa!

måndag 15 oktober 2012

De glömda barnen - Anette Skåhlberg & Katarina Dahlquist

De glömda barnen har legat på nattduksbordet ett tag, inte för att jag är seg med att läsa mina böcker, utan snarare för att en hel del andra böcker skulle skrivas om innan. Här på bloggen skriver jag om alla böcker jag läser, men i turordning. Och nu blev det dags för Anette Skåhlbergs och Katarina Dahlquists senaste bok - De glömda barnen. Jag tycker verkligen om alla böcker som ges ut av Sagolikt Bokförlag, dels för att de innehåller underbara och värmande berättelser, men även för att de pryds av så fina illustrationer.

De glömda barnen vänder sig till barn mellan 10-14 år och innehåller lite övernaturliga inslag. Det är en bok jag började läsa på tåget in till stan idag och jag kunde inte sluta läsa om barnen som ingen bryr sig om. Boken ingår i Skymningsserien och finns även som ljudbok.

Berättelsen är om barn som ingen bryr sig om och som förflyttas till en underjordisk plats när situationen blir tillräckligt hemskt. Det är mörk under jorden och det finns bara jord att äta. Tiden står stilla och det är riktigt hemskt att läsa om att dessa barn kan bara komma tillbaka till verkligheten om någon önskar sig dem tillräckligt mycket. I berättelsen får vi följa Misan, huvudpersonen i boken, som har kommit till hålet som hon vill fly ifrån. Väl uppe kommer barnen hem till sina respektive familjer och de barn som har varit försvunna länge tas omhand av barnbarns barn eller av småsyskon. Misan har hårt arbetande föräldrar som saknar henne mycket och som tar hand om henne när hon kommer hem.

I den fruktansvärda historien finns en fin och varm berättelse. Barn far illa, dagligen, och den här boken får mig att tänka till. Hur det känns för ett barn att vara osynligt, inte omtyckt och hela tiden vara rädd för att känna sig ensam. Än en gång har författaren tillsammans med illustratören till boken lyckats skapa en berättelse som berör och som visar att det alltid finns en vän när livet känns som mörkast.

OrdAF - Astrid Frylmark

Under Symposium 2012 hade en del bokförlag utställning och jag hade möjlighet att stanna upp och prata med folk från de olika bokförlagen. En del av bokförlagsfolket kände jag sedan tidigare, andra hade jag endast haft mejlkontakt med och fick då se ett ansikte på dem. Men sen fanns det självklart en del nya ansikten också. Vid ett av borden stod Astrid Frylmark, kvinnan bakom företaget OrdAF. OrdAF står för "Ord" och initialerna till namnet Astrid Frylmark.

Astrid Frylmark är logoped och hennes företag finns i Härnösand. På hennes sida Språklek kan man hitta information och råd till föräldrar och andra intresserade om barns språkutveckling, läsinlärning, språkstörning och dyslexi. Sidan fylls på allt eftersom och den finns också på Facebook.

Jag stannade upp vid Astrids bord och fastnade för hennes material och läromedel som också finns att läsa mer om på hennes sida. Här kommer tips på tre stycken läromedel som jag har tittat närmare på:

Kortleken Pallplats - något att använda i undervisningen i svenska som andraspråk, men också i specialundervisning. Kortleken består av 100 kort med förslag till argumenterande samtal. Vissa förslag passar yngre elever och andra förslag passar tonåringar. Kortleken är alldeles utmärkt att använda för elever som har svårt att prata i klassrummet och elever som har svårt att uttrycka sig och samtala med andra elever i klassrummet.

Ämnena för diskussion kan handla om konkreta och abstrakta ämnen. Kortleken kan användas från åldern 9-10 år och kortens ämnen finns i olika svårighetsgrad. Till kortleken finns också instruktioner om hur du kan arbeta med dem för att skapa samtalssituationer och kanske även korta skrivövningar. Kortleken ett fantastiskt undervisningmaterial för elever som har svårt att prata. Precis innan Symposium 2012 hade jag arbetat med argumentation i svenska som andraspråk och det fanns elever som inte sade ett ord på lektionerna. Tänk om jag hade vetat om innan att Pallplats fanns då. För det är verkligen ett fantastiskt arbetssätt att utnyttja för att få elever att börja prata, lära sig nya ord, sätta ord på vad man tycker och känner och framförallt ge eleverna en språklig och kommunikativ stimulans.


Berätta tillsammans - Frances Dickens & Kristin Lewis är en idébok med kopieringsunderlag för de yngre åldrarna. Jag blev väldigt nyfiken på boken och ville bläddra mer i den. Fantastiska illustrationer och inspirerande förslag pryder sidorna i denna bok. Astrid Frylmark berättade att en liknande bok kommer att komma för senare åldrar ganska snart. Jag är klart nyfiken på hur upplägget för den kommer att se ut. Enligt förordet vänder sig Berätta tillsammans till barn med svenska som andraspråk och barn med avvikande språkutveckling. Jag skulle vilja påstå att den passar alla barn i åldern 4-11 år. Berätta tillsammans är en bok om olika genrer eller berättelsetyper, personer och figurer, miljö, känslor och mycket annat. Tillsammans kan man arbeta med sidorna och stötta barn som behöver arbeta med skriftliga och muntliga berättelser. Det är bara fantasin som sätter gränser och med tolv givande avsnitt kan eleven få hjälp med sitt författande på ett roligt och givande sätt.


En till bok som vänder sig till svenska som andraspråkselever är Lyssna, läs och uttala av Eva Askling och Britt Wahlström-Ståhl. Att prata svenska med brytning är helt okej, men ibland är det så att man behöver träna på sitt uttal för att den som man pratar med ska förstå vad som sägs. Då kan man använda sig av denna bok; för eleven att träna på egen hand eller för läraren att undervisa eleverna i svenska språkljud. Materialet består av en bok och två CD skivor med övningar på svenska språkljud. Materialet är egentligen tänkt för elever som är 16 år och äldre, men jag tycker att den med fördel kan användas i en förberedelseklass, årskurs 7-9. En rolig och även intressant del finns i slutet på boken där 30 olika språk beskrivs kort. Rekommenderas!

Utlottning av Lars Kepler böcker

Nu är det dags för lite utlottning här på Bookis blogg. Du har nu chansen att vara med och tävla om Paganinikontraktet och Eldvittnet av Lars Kepler. Böckerna är i pocket och helt nya. Jag är ett fan av Lars Kepler och tycker att författaren (eller rättare sagt författarparet Ahndoril) skriver spännande kriminalromaner värda att läsas.

Oftast vid tävlingar brukar man alltid få skriva att man är intresserad av böckerna och kanske några rader om varför man vill läsa böckerna eller kanske till och med varför just du ska vinna. Jag tänkte denna gång att det ska vara enkelt.

Vill du vara med i utlottningen? Det enda du behöver göra är att skriva att du är intresserad av att läsa böckerna och vilken bok du allra helt vill vinna. Är du intresserad av båda böckerna går det naturligtvis bra att skriva det också. Jag uppskattar om du sprider tävlingen vidare. Tävlingen pågår i nästan en vecka, alltså på söndag den 21 oktober, klockan 21.00, drar jag namnet/namnen på de lyckliga vinnarna. Lycka till!

Femtio nyanser av honom - E L James

Ja, alltså, så här är det. Jag hörde för ett par veckor sedan att Femtio nyanser av honom var den stora "snackisen" , men inte något om varför. Och jag har totalt missat att läsa om boken och dess innehåll. Men stora "snackisen"? Då är det självklart att jag också ska läsa den tänkte jag. Men gissa om jag fick en liten chock?! Det här hade jag inte förväntat mig. Och det värsta var att jag läste vidare och jag läste klart boken bara för att jag så gärna ville veta mer om karaktärerna och hur saker och ting skulle utveckla sig mellan dem.

Jag tror faktiskt att jag var den sista personen på denna jord som inte kände till historien i Femtio nyanser av honom - första delen i en trilogi som har sålts i mer än 35 miljoner exemplar världen över. Jag går fortfarande omkring och tänker: Vad hände egentligen? Har jag verkligen läst denna bok? Ja, det gjorde jag visst och häromdagen skämtade jag med en arbetskollega om att vi borde starta en bokcirkel om denna bok. Det här är illa... eller kanske inte...

Ur baksidestexten
Romantisk, befriande och fullkomligt beroendeframkallande.

När litteraturstudenten Anastasia Steele intervjuar den framgångsrike vd:n Christian Grey blir hon helt tagen - han är ursnygg, men skrämmande. Övertygad om att hon inte kommer att träffa Grey igen gör hon allt för att glömma honom, tills han en dag dyker upp på hennes jobb och bjuder ut henne.

Den naiva och oskuldsfulla Ana blir förskräckt när hon inser hur mycket hon vill ha Christian, och när han varnar henne för att komma honom nära blir hon bara mer intresserad.

Men Christian Grey är ingen vanlig man - stormrik, passionerad och kontrollerande, med mörka hemligheter som döljs bakom den perfekta ytan. Snart upptäcker Ana mer än hon någonsin kunnat ana om sina egna begär, och allt det Grey gömmer för omvärlden ...

E L James trilogi slog ner som en bomb när den publicerades. Efter bara sex veckor i bokhandeln hade 10 miljoner böcker sålts i USA och succén fortsätter utomlands där 37 länder har köpt rättigheterna. Dessutom ska böckerna filmatiseras.


Möt Anastasia Steele - en gigantisk röra till flicka. Hon är osäker, så osäker att det är skrattretande. Ingen kille har visat intresse för Ana tidigare. Ana är naiv, rodnar stup i kvarten när Christian pratar med henne och hon är helt oerfaren när det gäller allt, verkar det som.

Sedan har vi Christian Grey. Var ska jag börja? Han är en man med femtio nyanser av psykisk sjukdom, en äckligt rik och löjligt snygg man. Mitt första intryck av honom? Han verkar ok. Mitt andra intryck av honom? Han är inte riktigt klok. Christian med de grå ögonen. På hur många sätt kan man beskriva gråa ögon? Många olika sätt verkar det som. Det finns grå, mörk och grå, supergrå... behöver jag fortsätta?

Chrisitian är besatt av Ana och hennes matvanor. Det är lite läskigt att läsa om Christians upprättande av ett kontrakt med Ana om vad han får och inte får göra med henne, vad hon får äta och att hon inte får småäta mellan måltider. Och så Ana som himlar med ögonen hela tiden. Hon får egentligen inte göra det, för då får hon smisk av Chrsitian. Och så har vi Anas inre gudinna som blir glad, dansar, hoppar, lyser, är förvånad, är nöjd, gör bakåtvolter, är hoppfull... är lite för mycket om jag får säga vad jag tycker.

Upprepning på upprepning... bortkastade timmar kanske som du inte kommer att få tillbaka. Men trots två av de mest irriterande karaktärerna jag någonsin fått lära känna så vill jag ändå läsa bok nummer två bara för att se vad som egentligen kommer att hända. Jag tror ändå att jag vet innerst inne hur det här kommer att sluta, men nu ska man ju hänga med och läsa det senaste, eller?

fredag 12 oktober 2012

Chanslös - Gail Carriger

Från baksidestexten
Alexia Tarabotti, numera Lady Maccon, trivs i sin nya tillvaro som fru till Conall Maccon, Londonvarulvarnas alfa. Men hennes idylliska tillvaro störs snart då varulvsregementet återvänder från utlandet och slår ner sina tältpinnar på hennes gräsmätta. samtidigt sveper en farsot in över London, och den påverkar stadens övernaturliga invånare på ett skrämmande sätt.

På order av drottningen fattar Alexia sitt parasoll, går ombord på ett luftskepp och ger sig av mot Skottland, ursinniga varulvar och en märklig egyptisk mumie. Men det verkar som om någon helst ser att hon inte når sin destination och Alexia måste inse att det finns situationer som inte ens en kopp te kan rädda!

Chanslös är andra delen i Gail Carrigers charmiga och humoristiska steampunkserie om den själlösa Alexia Tarabotti. Det är en spännande steampunkroman fylld av humor, romantik, öronmuffar, haggis och luftskepp.


Recension
Har du läst den första boken i serien om Alexia Tarabotti? Om inte, rekommenderar jag att du först läser recensionen om Själlös eftersom serien är alldeles för bra för att läsas i fel ordning. en om du kommer till bok nummer två om Alexia Tarabotti, då kommer du få en läcker andra portion av själlösa eskapader i den viktorianska London (och Skottland)

Nu har du läst den första delen i Parasol Protectorate serien? Om svaret är nej, för din egen skull uppmanar jag er att gå till Soulless översyn stället - denna serie är för mycket roligt att läsa i fel ordning. Men om du kommer till den här boken som en etablerad Alexia Tarabotti fläkt, då är du i för en läcker andra portion av själlösa eskapader i viktorianska London (och Skottland).

Under den första hälften av denna bok får Alexia en ny och ovanlig parasoll, men spänningen slutar inte dör. Det finns många intressanta nya karaktärer, som till exempel den vackra Madame Lefoux, en kvinna med många talanager och många hemligheter. Karaktärerna är också mer utvecklade i denna bok, bland annat Alexias piga Angelique, men även en av hennes tröttsamma systrar. Dessa gör en annorlunda kombination av medresenärer, speciellt när Alexias bästa vän Ivy Hisslepenny, känd för din kärlek till fula hattar, också följer med. Under tiden i London har vi vampyren Lord Akeldama. Han är, precis som i Själlös, fantastisk, snygg och hjälpsam i det avseendet att han låter sina pojkar att hjälpa Alexia att lösa det oroande mysteriet som har tagit Lord Maccon från London med en sådan hemlig brådska.

Alexia följer efter sin man till Skottland vilket ger henne en chans att lära sig mer om sitt långa och händelserika liv som hon har levt innan hon och Lord Maccon träffades. Hon fascineras, men blir också obekväm av att inse historia. Naturligtvis finns det inte tid att tänka på allt detta när man har besvärliga varulvar, olämpliga hemliga romanser och egyptiska reliker att tänka på istället, vilket är väldigt spännande!

Liksom sin föregångare har den här boken en blandning av litterära genrer, den kombinerar en övernaturlig viktoriansk miljö med starka inslag av steampunk. En del av romanen beskriver detaljerat resan norrut på en styrbar luftskepp och tekniken kring detta, något som steampunk fans kommer att tycka om. Personligen gillar jag mer vampyrerna, de övernaturliga varelserna, än den mekaniska delen man möter i berättelsen. Men boken är intressant läsning och en stor del av romanen är skarp, kvick och väldigt underhållande.

tisdag 9 oktober 2012

Hypnotisören har blivit filmNär boken Hypnotisören kom ut år 2009 läste jag den, men blev inte så värst förtjust i handlingen. Här kan ni läsa vad jag skrev om boken. Nu, tre år senare och två fler lästa böcker senare - Paganinikontraktet och Eldvittnet - kan jag helt ärligt säga att paret Ahndoril, eller Lars Kepler om man så önskar säga, har fängslat mig. Nu längtar jag till den fjärde boken om kommissarien Joona Linna, boken med titeln Sandmannen.

Jag har nu läst om Hypnotisören och tycker att berättelsen är spännande och välskriven. Och nu finns den också som film. Måste erkänna att lite nyfiken är jag ändå på filmen, undrar om den är lika bra som boken.

söndag 7 oktober 2012

Symposium 2012 - Stockholms Universitet

I torsdags och i fredags hade jag möjlighet att närvara på Symposium 2012Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Temat för i år var Lärarrollen i svenska som andraspråk - om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning. Många nya intryck och många nya tankar fick jag med mig efter två sprängfyllda dagar med seminarier och workshoppar. I två dagar har det också twittrats en hel del under seminariernas gång, men även under pauserna. Det kan du följa på #Sy12 om du är nyfiken på vad som skrevs.

Inger Lindberg, Kenneth Hyltenstam och Lena Sjöqvist är tre föreläsare som gav mig många aha-upplevelser. Constant Leung var också där den första dagen och pratade om tvåspråkig undervisning i England där man nu inte använder begreppet English as a Second Language utan English as an Additional Language. Mycket intressant föreläsning måste jag erkänna, men jag blev också lite förvirrad. Förvirringen försvann lite andra dagen då Lena Sjöqvist pratade om Två svenskämnen - varför så lika? Eftersom jag är lärare i svenska som andraspråk har jag ett behov av att prata om undervisningen i svenska som andraspråk, hur den är upplagd på skolorna, hur man ser på ämnet (tyvärr ses det som ett resursämne än idag på många skolor ute i landet) och vilka som egentligen ska läsa svenska som andraspråk. Hyltenstam berättar att svenska som andraspråk är ett ämne med låg status och lärarna har ofta bristande kompetens. Vad jag tror han menar med detta är att på vissa skolor i landet, får lärare utan kompetens i ämnet svenska som andraspråk undervisa andraspråkselever i sva. Skillnaden mellan en svensklärare och en sva-lärare är att en lärare med kompetens i ämnet svenska som andraspråk har en annan didaktik än en lärare i svenska.

Majoriteten och homogen svenskhet utgör normen vilket bidrar till att andraspråkselever som svaga elever. Det är fel att tänka så! Tittar man på kursplanen i alla ämnen, Lgr11, är alla ämnen språkinriktade. Vi måste därför öppna upp för flerspråkighet i all undervisning och även låta eleverna lära på alla sina språk i alla sammanhang. Alla lärare i skolan är språklärare! Ett bra material att läsa för lärare i olika ämnen finns på Skolverkets hemsida - Få syn på språket. Läraren i svenska som andraspråk har en viktig funktion som resurs i arbetslaget, på skolan. Ge därför sva-läraren mandat för att arbeta med skolutveckling i arbetslaget.

Svenska som andraspråk blev ett eget ämne år 1995 med en egen kurslan i Lpo94. Fortfarande ses det som ett stödämne och synen på ämnet är att vem som helst kan undervisa i det. I kap. 10 i skollagen, paragraf 4, står det att eleven ska läsa antingen svenska eller svenska som andraspråk. Det vill säga: eleven kan inte läsa båda ämnen. I kapitel 5, skolförordningen paragraf 14 och 15 står det vilka som behöver undervisning i svenska som andraspråk. Här kan man tänka att språk och tanke hör ihop, det vill säga: när eleven kan ta till sig alla ämnen i skolan på svenska, då behöver inte eleven läsa svenska som andraspråk.

Frågan som kanske många ställer sig är: hur kan rektor besluta om undervisning i svenska som andraspråk? Det finns inget test att tillgå. Rektor får ta hjälp av läraren i svenska som andraspråk. Rektor ska dessutom ta beslut för varje enskild elev, inte på gruppnivå, vilket kändes bra att höra. Det betyder att alla med ett efternamn som inte är svenskt ska per automatik inte läsa svenska som andraspråk. Något som jag har reagerat starkt på och är emot, men som tyvärr fortfarande händer på vissa skolor i landet.

Enligt Thomas & Collier och Cummins tar det 5-10 år att lära sig ett skolspråk. Vår kursplan i svenska som andraspråk är gjord för nio års skola. Att läsa svenska som andraspråk under hela grundskoletiden gör eleven färdig inför gymnasiet. Det betyder att det kan det vara svårt för sent anlända elever att bli "färdiga" med ämnet inför gymnasiet. Men glöm inte att kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk är inte en exkludering, utan en möjlighet till att bygga upp språket och utveckla det. Vad jag känner är viktigt att diskutera på våra skolor är ordet likvärdighet. Vad tolkar vi det som? Samma undervisning eller samma utbildningsmöjligheter?

tisdag 2 oktober 2012

Oksa Pollock: De vilsnas skog - Anne Plichota & Cendrine Wolf

Nu äntligen har jag läst klart Oksa Pollock - De vilsnas skog av Anne Plichota och Cendrine Wolf. Har du inte läst den första boken är min rekommendation att du gör det. Här kan du läsa mer om första boken.

I denna bok har Gus blivit fångad i en tavla i lektionssalen i skolan. Kvar finns hans mobil som visar ett foto på en dam som inte är helt obekant. Självklart beger sig Oksa Pollock och några av de Utjagade in i tavlan för att rädda Gus. Men det är ett svårt uppdrag och de kommer allt längre in i tavlan samtidigt som de Utjagade utanför tavlan har ett annat hot att vara på sin vakt mot.

Äventyret eskalerar i den här delen av den franska trilogin om Oksa Pollock. Ibland blir uppföljaren av en bok mycket bättre, författarna har utvecklat sitt skrivande och har bakat in mer äventyr med en tydlig röd tråd genom hela berättelsen.

Tyvärr har det tagit mig lite lång tid att läsa denna bok, jag har ägnat tiden åt andra böcker emellanåt, men jag har ändå varit tillräckligt nyfiken på berättelsen om Oksa Pollock för att läsa klart boken. Nu måste jag ta mig an sista boken i serien, när den kommer, för att se hur det går för Oksa och de Utjagade. Sista delen kommer i vår och det är en underbar serie för nyfikna barn i läsåldern 9-12 år. Lite förutsägbart, men jag tycker om det ändå.

måndag 1 oktober 2012

Jag kan inte fatta...

...att jag har missat Carloz Ruiz Zafóns senaste bok - Himlens fånge! Nu finns den översatt till svenska och ges ut av Albert Bonniers Förlag. Jag som verkligen har hållt ögonen öppna efter denna bok, såg den först på Akademibokhandeln igår. Åh vad jag har längtat och väntat! Vill ha, vill ha, vill ha....

Innan jag somnar - S.J. Watson

Innan jag somnar är förmodligen en bok som många har läst innan mig. Därför tänkte jag sammanfatta handlingen i korthet. En kvinna i mitten av 40-talet, Christine, vaknar upp i sin säng en morgon bredvid sin man, men kan inte minnas något om vem hon är eller vad hon gör där. Hon tror att hon är i 20-årsåldern. Mannen, Ben, förklarar för henne att hon har amnesi orsakad av en bilolycka, och att hon har varit i detta tillstånd i 20 år. Varje dag återföds Christine på nytt och varje dag måste Christine lära sig på nytt.

Utifrån en mycket intressant, men ändå en hemskt förutsättning, utvecklas Christines karaktär. En dag får hon ett samtal av Dr Nash, vilket leder till ett möte där han uppmuntrar Christine att skriva dagbok varje dag. Den största delen av boken är Christines dagbok där hon skriver ner allt hon lär sig varje dag i hopp om att återfinna sitt förflutna. Nash ringer Christine varje dag och påminner henne om dagboken och att hon ka skriva i den.

Bens karaktär blir jag lite misstänksam till redan från början. Han går till jobbet varje dag, lämnar Christine ensam utan någon som tar hand om henne. Och genom att läsa Christines dagbok inser jag att Ben undanhåller mycket från henne, till exempel Adam, parets gemensamma son och det verkar alltid finnas goda skäl till Bens förtegenhet. Genom sina hemliga möten med Nash hoppas Christine på att komma ihåg sitt förflutna.

Den sista delen av boken tar oss tillbaka till nuet, efter två veckors dagboksantecknande. Christine upplever att en del av hennes minne har återvänt och hon går med på att åka bort under en helg med Ben. Mannen som hon inser att hon älskar och uppskattar efter alla års hängivenhet då hon har varit mentalt frånvarande. Naturligtvis är inte allt som det verkar och vågar hon verkligen lite på Ben? Saker känns så fel.

Det är lite av en utmaning att sammanfatta och skriva om denna bok. Det finns många detaljer om Christines minne som man ibland behöver ignorera. Vänner och familj beter sig på oförklarliga sätt. Ben och Nash är platta karatktärer. Men jag tycker om historien, ett evigt pusslande tills saker och ting bit för bit faller på plats.