måndag 3 september 2012

Svenska, andraspråk, skönlitteratur, lektioner...

Jag har i helgen läst en hel del, men inte sådant jag borde läsa, utan sådant som inte kräver ansträngning. Trots detta har jag ändå hunnit bläddra igenom några krävande böcker som är bra för att fräscha upp minnet samtidigt som jag har suttit med en Powerpoint presentation om klassikern "Jorden runt på 80 dagar" av Jules Verne, planerat lektioner och tvättat kläder. Snacka om multitasking. Inte undra på att mina helger rusar iväg och jag knappt hinner skriva om böcker jag har läst på bloggen.

Jag tänkte nu passa på att skriva om några böcker som jag har läst/bläddrat igenom i helgen. Dels för min egen skull, för att minnas lite av det jag har läst, men också för att dela med mig av alla dessa bra böcker jag kommer i kontakt med.

Det första jag tittade på i fredags var några sidor ur lärarhandledningen till Svenskan 8. Svenskan 8 är ett läromedel i svenska/svenska som andraspråk som ges ut av Studentlitteratur. Jag har inte fått se hela lärarhandledningen, utan ett antal sidor av den. Jag har dock fått en bild av hur handledningen är uppbyggd. Som jag förstår det är lärarhandledningen väldigt dyr, men i den får man steg för steg handledning i hur lektionerna kan läggas upp, förslag på planering och extramaterial. Min första tanke är att lärarhandledningen känns rörig, men jag kanske upplever det så eftersom jag inte har hela pärmen till hands. Jag tror att varje kapitel i läromedlet och i pärmen följer ett slags mönster. Varje kapitel börjar med presentation av temat, hur eleven ska arbeta med främmande ord, lyssna på inläst material på elevwebben, välja en bok att läsa på egen hand, arbeta med skrivuppgifter och film. Många delar täcks in i varje tema och även klassiker finns med. Mycket intressant material som sagt, men jag hade gärna tittat på hela pärmen för att få en bättre bild av hur den är uppbyggd.

Jag har också tittat på tre andra böcker från Studentlitteratur. En bok som jag fått mycket nytta av i skrivandet av min B-uppsats, C-uppsats och examensarbete är Att arbeta med skönlitteratur i skolan - praktik och teori av Bengt Brodow och Kristina Rininsland. Det är en bok som handlar om vilken litteratur som läses i grundskolans senare år och gymnasiet. Hur svensklärarna lägger upp litteratursamtal och annan behandling av det lästa. 26 lärare är tillfrågade att delta i studien och resultatet har sammanställts i denna bok. Vad som är lite tråkigt i denna bok är att texten och forskningen kopplas mycket till Lpo94 och att den bör revideras så att man kan få jämförelse och kopplingar till Lgr11 istället. Annars är detta en underbar bok fylld av pedagogisk vägledning kring litteraturläsning i skolan och vad som är möjligt att göra med goda förutsättningar.

Andraspråksinlärning av Niclas Abrahamsson är också en intressant bok, eller rättare sagt en intressant grundbok om ämnet andraspråkinlärning och forskningen kring det. Behovet om böcker på svenska kring andraspråkinlärning är stort och det är något som Abrahamsson har insett, vilket har resulterat i denna bok som ger en översikt av andraspråksinlärning, historisk tillbakablick, interimspråkets utveckling, den formella undervisningens effekter och modersmålets inflytande. I slutet på boken finns också en ordlista med centrala begrepp inom fältet andraspråksinlärning. Det här är en väldigt bra bok, men jag känner att den kräver total fokus vid läsning eftersom boken har mycket att berätta för den som är intresserad av fenomenet andspråksinlärning. Rekommenderas!

Svenska i kontrast - tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik av Roger Källström handlar om att se språket utifrån, med nya ögon. Då skulle inte svenskans struktur upplevas lika självklar och enkel längre. Boken är i första hand avsedd till blivande och verksamma lärare i svenska som andraspråk, men den passar också personer som är intresserade av språk och språkutveckling. Ett syfte med boken är att läsaren ska förstå vilken inlärningsuppgift som en person har framför sig när han eller hon ska lära sig svenska och redan kan minst ett språk. Boken kan också användas som en uppslagsbok när det gäller svenskan och 14 andra språk som behandlas. De 14 språken är vanliga som förstaspråk i Sverige och en jämförelse görs mellan svenskan och de 14 språken, vilket ger kunskaper som är viktiga för den som, i sin undervisning, måste göra korrekta analyser av andraspråkselevers språkliga färdigheter och stötta dem i deras språkutveckling på ett bra och genomtänkt sätt.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar