lördag 15 september 2012

Lättare lärande: Studieteknik för sfi och sva - Sigrid Nordberg

Ibland kommer jag i kontakt med läromedel som gör att jag själv vill skriva en bok och allra helst en skönlitterär bok som kan användas i undervisningen. Men jag saknar idéer och tid för att det ska hända något. Därför blir jag också så glad över att det finns andra människor som verkligen skriver dessa fantastiska böcker och läromedel som vi kan få nytta av i vår undervisning.

Sedan en vecka tillbaka har jag suttit och bläddrat i en bok som jag MÅSTE skriva om! Det är ett kopieringsunderlag i studieteknik fullspäckat med konkreta tips och förslag på hur man kan arbeta med studieteknik i undervisningen. Lättare lärande - Studieteknik för sfi och sva heter kopieringsunderlaget och den är skriven av Sigrid Nordberg. Läser man bokens titel kan det hända att man som lärare automatiskt bläddrar vidare till ett annat läromedel om man inte undervisar på sfi eller i sva, men gör inte det. Det här kopieringsunderlaget passar alla elever, elever med svenska som modersmål, elever som läser sva, elever som inte vet hur man studerar effektivt, egentligen alla elever som behöver hitta sin egen inlärningsstil.

Boken är indelad i två delar, en lärardel och en elevdel. Lärardelen är för att man som läsare ska förstå upplägget och hur materialet ska användas medan elevsidorna är de sidor som kan kopieras och delas ut till eleverna. Det finns en anledning dock med att kopieringsunderlaget ska användas i sva och det är för att materialet tar upp studieteknik gällande läsning och ordinlärning. Men den tar också upp tankekartor som ett bra verktyg när man läser texter, håller föredrag eller ska arbeta med uppsatsskrivning.

Som lärare kan man arbeta med hela materialet, eller arbeta med delar av det. Det är ett väldigt bra och givande verktyg för att göra elever medvetna om sin egen inlärningsstil, studieteknik, hur hjärnan och minnet fungerar och hur kunskapen de får i arbetet med materialet kan användas i skolans alla ämnen. Det här är ett material jag rekommenderar väldigt stark. Det är nämligen väldigt lätt att som lärare plocka fram ett par sidor om studieteknik från nätet och arbeta med det i klassen och sedan är det gjort och man fortsätter vidare på nästa sak som ska arbetas med i undervisningen. Men med det här materialet får eleverna en kontinuitet och en djupare förståelse för vad studieteknik verkligen är och vilken inlärningsstil som passar honom/henne.

Vill avslutningsvis tacka Sigrid Nordberg för att du är en av dem som skriver dessa fantastiska, givande och lärorika läromedel som kan användas i undervisningen.

1 kommentar :