söndag 26 augusti 2012

Två läromedel för SFI

Förra vecka bläddrade jag i två böcker som var anpassade till SFI (Svenska För Invandrare) och tänkte att det här är något för min äldre syster att titta på. Till stor del för att hon har erfarenhet av att undervisa på SFI och för att jag själv inte har den erfarenheten. Så här nedan bjuder jag på hennes tankar om två böcker från Sanoma Utbildning.

Träna till test - Eva Bernhardtson och Louise Tarras
Det här är en bra bok som tar upp vardagliga ämnen. Många av ämnena är just för ungdomar, men sen finns det en del ämnen som riktar sig till vuxna. Statistik-diagram sidorna är viktiga, då många elever behöver extra träning i detta inför nationella provet. Dock är det för lite utav det de övningarna. Man kanske kunde ha fler sidor så eleverna kan utveckla sin förmåga att läsa av diagram.

Även om boken är tunn tar det upp många av de aspekter som brukar förekomma på det nationella provet. Jag skulle dock föredra en lite tjockare bok med ämnen som är mer "up to date" och som även kan riktas mot ungdomar lika mycket som vuxna inlärare av språket.

Dessutom vore det bra om det ingick en CD till boken, då jag av erfarenhet vet att det inte är många elever som går in på en hemsida för att lyssna på ljudfiler. Delar man ut denna bok så att eleverna arbetar med det på egen hand är det bra med lätt åtkomst till ljudfilerna. Det känns också viktigt att påpeka att det finns elever som inte har tillgång till internet hemma vilket begränsar arbetet med boken.

Om det sedan är tänkt att läraren delar ut boken till eleverna finns det en risk att de arbetar klart boken på väldigt kort tid och med säkerhet vet man att eleverna inte kan ha förstått vad det överhuvudtaget handlar om. Hade boken istället varit ett kopieringsmaterial hade det varit enkelt att använda den som träning, i helklass, inför nationella provet.


Språkvägen (för SFI kurs B) - Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist
Den här boken riktar sig till SFI B - enligt titeln. Boken börjar på en bra språknivå. B-kursen skulle kunna använda denna en kort stund, men sedan tvingas byta till en lite svårare bok. Då eleverna kommer längre i sin språkutveckling blir denna bok ganska snabbt meningslös och alldeles för enkel. Ett tips istället är att använda boken redan i A-kursen och kanske i omvänd ordning. Man kan börja i slutet av boken och jobba sig till början av boken där språknivån är högre. Detta med anledning av att det finns bilder, i slutet av boken, som riktar sig mer till A-kursen. Bilderna är bland annat om kroppen, siffror, färger, månader, klockan etc.

Det finns många ämnen som tas upp och som man kan samtala om, både i helklass och enskilt. Och även mycket man kan lyssna på, med hjälp av den medföljande CD skivan. Till varje kapitel hör en del grammatik. Men grammatiken känns långt ifrån SFI B-nivå. Även här är det sådant som förekommer i SFI A med sina enkla förklaringar och övningar.

Övningarna och ämnena riktar sig mest till vuxna. Och om man ska använda boken till ungdomar får man plocka ut det som är relevant. Majoriteten av dagens läromedel vänder sig till vuxna och det vore kul, bra och oerhört viktigt att man skrev läromedel till ungdomar som handlar om deras verklighet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar