söndag 26 augusti 2012

Inför skolstart

Inför skolstart blir jag alltid nyfiken på nya läromedel. Det spelar igen roll om det är årets läromedel eller sådant som jag inte kände till förut. Nu har jag tittat i tre nya läromedel från Beta Pedagog som jag tänkte dela med mig av.

Dina svenska författare av Birgitta Lindblad är en pärm med kopieringsunderlag om författare till barn- och ungdomsböcker, tonårsböcker och vuxenböcker. Det är ett bra sätt att läsa om författare och deras verk. Det kan också fungera som en förförståelse till att arbeta med författare som inte finns med i pärmen. Texten om författarna avslutas med läsförståelsefrågor och facit finns till alla frågor. Innehållet i pärmen kan vara bra att arbeta med innan man läser en skönlitterär bok eller när man läst klart en bok tillsammans med eleverna. På detta sätt kan elever hitta sin favoritförfattare och även få tips på vilka andra böcker författaren har skrivit. Det är helt klart en fantastisk pärm som jag rekommenderar varmt till alla lärare som älskar att arbeta med skönlitteratur i undervisningen.

Ditt uppdrag Svenska är ett kopieringsunderlag med hemläxor i svenska. Läromedlet är författad av Anna-Stina Jonsson och Carina Ring. Ditt uppdrag Svenska utgår från att uveckla elevers skrivförmåga och den passar elever i grundskolans tidigare åldrar. Ditt uppdrag Svenska kan med fördel användas i årskurs 4-6, men jag tror att texterna bidrar till ett mer lusfyllt lärande i årskurs 1-3. Uppgifterna i boken kan lösas på olika sätt vilket resulterar i många olika svar och ett stort arbetsmaterial att arbeta vidare med. Författarna skriver att föräldrar kan bli delaktiga i elevernas hemläxa, men skrivandet får barnet göra själv. Jag tycker att det är ett bra läromedel att arbeta med i de lägre årskurserna för att utveckla barns skrivförmåga, fantasiförmåga och deras tänkande. Det som krävs är att efterarbeta texterna, ge råd och stöd till barnen så att de känner sig stolta över sina arbeten och lyssna på det de har skrivit.

Min läslogg av Madeleine Jehpsson är också ett kopieringsunderlag - en litteraturportfolio - som är tänkt att användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för elevers litteraturläsning i ämnet svenska. Jag trodde först att det här skulle vara en läslogg med frågor om bokens innehåll, karaktärsutveckling, ta ut starka meningar och arbeta med tankar som uppstår under läsandets gång. Men så är det inte, utan det här är en läslogg där varje sida representerar en bok. När man har läst klart en bok skriver man:

* Titel
* Författare
* Illustratör
* Huvudpersoner
* Något om innehållet
* Jag gillade
* Jag gillade inte
* Genre

Och slutligen ritar man en bild och sätter betyg på boken. Inget mer än så. Det får mig också att tänka att det här är ett läromedel att använda redan från årskurs 1 när man ensam, eller tillsammans i klassen läst en bok för att sedan bli belönad med en sida ur läsloggen. Jag gillar att arbeta med läsloggar och jag tror verkligen på just denna läslogg i de tidiga åldrarna, men eftersom jag undervisar i årskurs 7-9 så kan jag tycka att läromedlet känns lite barnsligt. Men jag måste också erkänna att författaren på inget sätt hänvisar till att läromedelet ska passa äldre barn så tanken är nog att det ska arbetas med unga barn. Tillsammans kan man då prata om vad man gillar och ogillar, diskutera böckers innehåll och genrer och rita en egen minnesbild av den lästa boken.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar