onsdag 20 juni 2012

Sommarlov = läsa böcker = fortbildning?

Skolan är slut och lärana kan pusta ut och se fram emot en välförtjänst sommarledighet. Sommarledighet innefattar säkert läsning och avkoppling för många. Därför tänkte jag tipsa om lite lärarlitteratur för den som är intresserad av självstudier och fortbildning under sommaren. Varsågoda!

Flerspråkighet i skolan: språkutveckling och undervisning - Eva-Kristina Salameh (red.)
På vår skola har de senaste veckorna varit en hel del diskussioner om undervisning av flerspråkiga elever, språkutvecklande arbetssätt och ett projekt om att integrera nyanlända elever i skolans ordinarie undervisning. Självklart vill lärarna ha fortbildning i hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i ämnen. Skolan återspeglar dagens mångkulturella samhälle och lärare står inför stora utmaningar med elever som inte har svenska som sitt första eller som sitt andraspråk. Den här boken inspirerar till nya tankesätt om undervisning av flerspråkiga elever. Erfarenheter redovisas och kan ge vägledning i de studier som har gjorts. Det är inte lätt att förändra utvecklade arbetssätt och ibland kan effekterna av språkutvecklande undervisning ta lång tid innan det visar sig vilket betyder att det krävs uthållighet att göra en förändring och att den måste vara förankrad hos all personal. En mycket bra bok om det som har beskrivits ovan!


Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik - Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius (red.)
Idag diskuteras det mycket kring bedömning i skolan. Det kan handla om omdömen, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, nationella prov och betyg. I denna bok analyserar författarna de vanligaste bedömningsformerna lärare gör och är föremål för. Detta belyses i fyra olika teman: synligt-osynligt, rättvit-orättvist, internt-externt, nationellt-internationellt. Författarnas ambition är att bedömningen ska betraktas i ett brett perpektiv. Mycket lyfts fram i denna bok. Bedömning diskuteras mycket i dagens skola eftersom vi har gått från en regelstyrd skola till en mål- och resultatstyrd skola. En intressant bok måste jag säga, men det känns som att jag inte får ut så mycket av den just nu. Boken vänder sig till lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola samt skolledare och skolpolitiker. Ska man ha sommarläsning som ger både nytta och nöje, då är inte den här boken det första jag plockar upp. Men det är min privata åsikt.


Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, för elever som behöver särskilt stöd - Monica Reichenberg & Ingvar Lundberg
Elever med lässvårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift enligt författarna till denna bok. När elever har lärt sig läsa och knäckt läskoden är det en självklarhet att de kan läsa med flyt, säkerhet och förståelse... eller? Nej, så är inte fallet. Att inte kunna läsa är ett stort hinder för att nå skolframgång. Även om elever kan läsa behöver de ytterligare undervisning. Reichenberg och Lundberg vill visa med denna bok att elever med lässvårigheter har en utvecklingspotential i att förstå skrift. Författarna har hämtat exempel från grundsärskolan och undervisning i de senare skolåren och många principer som tas upp kan också med fördel användas i den vanliga undervisningen. Man får ta del av modeller i att undervisa i läsförståelse, genomförande av textsamtal i praktiken och bakgrundsfakta. Författarna skriver att det inte räcker att låta eleverna läsa en faktatext eller en skönlitterär bok på egen hand och sedan lämna dem i sticket. Ett aktivt arbete med textsamtal hjälper eleven att finna vägar in i texten istället för att bara läsa texten på ytan. En väldigt intressant bok det här.


Elever skriver - Birgitta Garme
När elever går i skolan skriver de en massa texter, texter i olika genrer - förklarande, berättande, argumenterande, intruerande... I samband med detta tampas eleverna med skrivregler och får sina texter bedömda och betygsatta. Många skriver på Facebook, i bloggar och i olika medier. Därför är det också viktigt att vara medveten om sitt eget skrivande, att förstå i vilka syften vi skriver och varför skrivandet är viktigt. Denna bok vänder sig till lärare och lärarstudenter i ett syfte att skapa lust och inspiration inför skrivande och skrivundervisning i grundskolan. Aktuell forskning lyser igenom diskussionen om skrivande. Genreskrivande tas upp samt bedömning och betygsättning. Dessutom kan man läsa analys av representativa elevtexter och fokus ligger på varje individs språkutveckling.


Elevtext: analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 - Olle Josephson, Lars Melin och Tomas Oliv
Det här är ytterligare en bok om bedömning av elevtexter. Här får man ta del av uppsatser skrivna av elever i grundskolan från åk 1 till åk 9. Författarna presenterar grundläggande analysredskap som en lärare kan använda sig av i sitt arbete att diagnostisera, utveckla och diskutera sina elevers språkbruk. 10 texter finns i boken skrivna av svaga och duktiga skribenter, flickor och pojkar. Författarns hävdar dock att deras modell inte är användbar i det praktiska arbetet med rättning och bedömning då den är för tids- och arbetskrävande. Däremot kanske den kan fungera som en modell för texters kvaliteter och brister. Min första tanke var då: varför skriva en sådan bok i sådana fall? Men jag tänkte definitivt om när jag bläddrade igenom boken. Varje text gås igenom pedantiskt, en grundlighet som är omöjligt för den praktiskt arbetande läraren, men det är en analysmodell att nöta in så att lämpliga delar av analysredskapen kan användas vid lämpliga tillfällen när bedömning av elevtexter görs. Helt klart en bok att läsa om man behöver få lite mer kött på benen gällande bedömning av elevtexter.


Bedömning av elevtext: en modell för analys - Anne Palmér & Eva Öslund-Stjärnegårdh
När jag gjorde min lärarpraktik (VFU) var det här en av de böcker som min VFU handledare visade mig. Jag tittade igenom den ganska snabbt och lämnade tillbaka den till henne. Bedömning är inget jag ska jobba med nu tänkte jag. Nu gäller det först att bli färdig med lärarutbildningen. Men ganska snart var det dags att börja undervisa och bedöma en massa elevtexter. Gissa om jag gick tillbaka till denna bok då? I boken presenteras en modell för analys av elevtexter i svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet. Att bedöma och sätta betyg på elevtexter är en viktig del i svensklärarens vardag och hur gör man för att ge en rättvis bedömning? Och hur analyserar man en elevtext på bästa sätt så att eleven utvecklas som skribent? Författarna har tagit med elevtexter i olika genrer och visar på hur bedömning kan ske enligt modellen. Att bedöma elevtexter är arbetskrävande, men också ett givande arbete som bidrar till att man lär känna sina elever och följa deras språkutveckling. Som VFU student var jag kanske inte så intresserad av denna bok, men som nyexad lärare och än idag kan jag säga att det här är en bok som har hjälp mig mycket i min bedömning av elevtexter. Rekommenderas!

3 kommentarer :

 1. Många intressanta böcker fast jag har ju faktiskt sommarlov. :-) Jag noterar dem tills jag ska ut i skolvärlden på riktigt!

  SvaraRadera
 2. Sant! Först sommarlov! :)

  SvaraRadera
 3. Hej! Jag måste bara säga det att
  "Bedömning i och av skolan" är en av de mest givande och intressanta böcker jag kommit i kontakt med under min lärarutbildning. Till skillnad från mycket annat känns det som att man kan använda sig av boken efter studierna.

  SvaraRadera