söndag 27 maj 2012

Nya upplagor...

I samband med att vi har fått en nya samlade läroplanen, Lgr 11, börjar många böcker att komma i nya upplagor med hänvisning till Lgr 11. Följande två böcker som ges ut av förlaget Hallgren & Fallgren har reviderats i nya upplagor:

1. Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken. - Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring

De förändringar som har skett i Låt språket bära är att författarna hänvisar till Lgr 11 i sina uttalanden och som grund för sina pedagogiska idéer. I Lgr 11 ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen och författarna presenterar i denna bok olika genrer, olika övningar och verktyg för ett bra genrepedagogiskt arbete. Till denna bok finns också en DVD med extramaterial som kompletterar innehållet i boken. Mer om boken kan du läsa om här. Här har jag skrivit om DVD:n till boken.


2. Framgång genom språket. Verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever. Annika Löthagen, Pernilla Lundenmark & Anna Modigh.

Det är underbart med böcker som ger exempel på hur språkutvecklande undervisning kan ske och olika arbetssätt att tillgå med hjälp av olika verktyg, och metoder. Även Framgång genom språket har reviderats utifrån Lgr 11, den nya läroplanen för grundskolan. Till denna bok finns en separat studiehandledning: Framgång genom språket i praktiken - verktygslådan för en lyckad språkutvecklande undervisning. Tidigare har böckerna vänt sig till pedagoger i årskurs 4-9, men nu står det på bokens baksida att den "vänder sig till pedagoger i årskurs 1-9 samt gymnasiet ,oavsett ämne, men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av språkutvecklande undervisning".

Den svenska skolan är i förändring, allt fler elever har ett annat modersmål än svenska. Det finns flerspråkiga elever i varje klassrum och många lärare ser det som en svårighet att undervisa dessa elever så att eleverna når skolframgång. Det behöver dock inte vara så. Vad som däremot behövs att dessa lärare gör är att fortbilda sig i att undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Genom att läsa böcker och lärarmaterial som bland annat Framgång genom språket. Nu när boken är reviderad stämmer den också överrens med de nya styrdokumenten och den senaste forskningen inom området. Det finns också en ny del i boken, Lässtrategier, samt exempel på språkutvecklande arbeten i årskurs 1-3.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar