fredag 6 april 2012

Hoppövningar för dressyrekipage - Kajsa Ekedahl & Sissi Lilja

Kajsa Ekedahl och Sissi Lilja har gett ut en bok för ryttare som tränar dressyr men som vill ha lite omväxling i träningen genom att använda hinder och bommar. Hoppövningar för dressyrekipage är bokens titel och boken är skriven för de som söker systematik och tanke bakom sitt hoppande. Tanken med övningarna är att det ska stärka sådant som en dressyrekipage har nytta av.

Boken innehåller 21 olika övningar med varierande svårighetsgrad. En del av övningarna kräver inte hoppsadel eftersom man kan använda sig av markbommar. Det är tydligt att den här boken vänder sig till ryttare som håller på med dressyr eller är intresserad av det. Tanken med hoppövningarna är att de ska fungera som redskap för att nå mål i dressyren.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar