söndag 18 mars 2012

Tips till dig som inte har svenska som modersmål

Jag har precis bläddrat i en ny typ av bok som är skriven för dem som inte har svenska som modersmål. Boken med titeln Handbok i svenska som andraspråk har utarbetats vid Språkrådet av Claes Garlén och Gunlög Sundberg.

Handboken ger vägledning genom olika kommunikationssituationer i både tal och skrift. Boken kan dels användas för självstudier, men den fungerar också väldigt bra i undervisningen. Den beskriver och ger exempel på hur man skriver en platsansökan, ett cv, en rapport eller ett kundbrev. Kanske vill man skriva till en myndighet eller till barnens lärare. Hur gör man då? Hur småpratar man i kafferummet? Bra frågor som besvaras i handboken.

Handboken består av två delar. Den första delen är en handbok som tar upp viktiga texttyper och den andra delen är en alfabetisk uppslagsbok som behandlar vanliga svårigheter i tal och skrift.

Ofta hävdar sig två- eller flerspråkiga personer väldigt bra i det svenska språksamhället och många kan vara utomordentligt skickliga. Men ibland kan det finnas en liten känsla av osäkerhet, speciellt i formella sammanhang. Svenska kan man lära sig i utmärkta läroböcker som finns, men det finns inte många hjälpmedel för dem som inte har svenska som modersmål, som befinner sig i olika vardagliga situationer med höga kommunikativa krav. Nu finns Handbok i svenska som andraspråk som förhoppningsvis fyller den luckan - en ny bok för svenska förhållanden.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar