söndag 25 mars 2012

Tal och tanke. Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 - Ida Heiberg Solem

Som lärare i svenska som andraspråk i en förberedelseklass undervisar jag också i matematik. Matte var inte riktigt mitt ämne när jag gick i skolan, trots att jag klarade av att läsa ända upp till kurs E. Men nu tycker jag att det är riktigt kul att undervisa i matematik i årskurs 7-9, för nu äntligen förstår jag matten på ett annat sätt.

I förberedelseklasser har man dels elever som har bra skolbakgrund, men också elever som inte har gått i skola alls. När de gäller den senaste elevgruppen får man ofta börja med matematiken från början och det är en utmaning kan jag tala om. Detta för att jag egentligen inte är någon mattelärare. Nu fick jag i alla fall lite tips på bra böcker att läsa av min syster som studerar till mattelärare för grundskolans tidiga åldrar. Bland annat tipsade hon om boken Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 av Ida Heiberg Solem, Bjornar Alseth och Gunnar Nordberg.

Det här är en tjock, tung bok som ges ut av Studentlitteratur som handlar om matematiken, elever och undervisning i matematik. Dels hur lärare kan inspirera och motivera, men även stötta och utmana eleverna i deras kunskapsutveckling. Matematikundervisningen har blivit mer och mer läromedelsbunden och i den här boken lyfts vikten av att ge barn möjligheter till praktiskt, utforskande och teoretiskt arbete så att deras matematikkunskaper tillvaratas och utvecklas.

Tal och tanke är en helt fantastisk bok som jag kommer att djupdyka i. Kapitlen är indelade i Tal och talförståelse, Statistik, Räkning, Geometri och Mätning. Varje kapitel ger en grundlig teoretik förankring och praktiska exempel. Författarna ger också konkreta elevexempel och frågor att diskutera med eleverna.

Jag säger bara: Tack syrran! Den här kommer jag att läsa.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar