söndag 11 mars 2012

Svenskan 7 - Petra Andersson, Annica Hydén & Håkan Obbel

Jag måste måste måste bara berätta om ett läromedel i svenska och svenska som andraspråk som ges ut av Studentlitteratur. Svenskan är en ny serie läromedel för svenska i grundskolan som ger en flexibel bas att utgå ifrån. Läromedelt passar elever som går fram snabbt i svenskan, elever med läs- och skrivsvårigheter och elever som har svenska som andraspråk. Läromedlet är också utsedd till Årets digitala läromedel 2011.

Svenskan består av en elevbok med webbdel, lärarmaterial och lärarhandledning samt elevpärm med övnings- och faktablad. Jag har tittat på Svenskan 7 som utgår från nyskriven och klassisk litteratur. Webbdelen innehåller uppläsning av hela innehållet i elevboken, hörövningar, övningar för att träna på ord och lära sig nya ord samt träna stavning och grammatik.

Vad som är lite negativt är att eleven är beroende av en internetanslutning hela tiden för att kunna lyssna på de olika texterna eller för att arbeta med övningarna. Däremot är det väldigt positivt med digatala läromedel, speciellt då allt fler skolor arbetar med dator i undervisningen. De texter eleverna ska lyssna på finns som lyssningsmanus i lärarpärmen. Lärarpärmen är ett viktigt komplement till elevboken. Den ger en djupare förståelse till hur elevboken kan användas, hur man kan tänka i arbetet med andraspråkselever och hur Svenskan kan integreras med andra ämnen.

Svenskan är ett väldigt bra material och den passar alla elever. Klassen kan arbeta ihop, uppleva, reflektera och diskutera. Det är ett heltäckande material och samtidigt flexibelt. Vi vet att i en vanlig klass finns det elever med olika förutsättningar och det här är ett material som passar alla dessa elever.

Jag tycker att det här är ett fantastiskt material att använda i svenskundervisningen. Dels är det ett flexibelt grundmaterial med olika moment som ska arbetas med i svenska, men det är också ett material som kan hjälpa alla elever i klassen att bli aktiva och känna sig delaktiga på sina villkor.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar