torsdag 1 mars 2012

Arbetar du med flerspråkiga elever?

För ett tag sedan skrev jag om kartläggningsmaterial för nyanlända och svenska som andraspråk. Det kan du läsa mer om här. Jag skrev också om tre skönlitterära böcker som ges ut av samma förlag - Isaberg Förlag. En av dem böckerna - Ole dole doff finns det en lärarhandledning till som jag nu har fått ta del av.

Isaberg Förlag är ett förlag som ger ut en hel del bra material. Jag blev oerhört förtjust i kartläggningsmaterialet. Men de tre skönlitterära böckerna tilltalade mig inte riktigt med sitt innehåll. Kanske för att jag undervisar elever i år 7-9, men jag tror också att om jag hade undervisat äldre elever i svenska som andraspråk, hade jag nog inte riktigt tagit mig mod till att använda böckerna eftersom dem behandlar ett känsligt ämne. Böckerna som jag pratar om är Här går gränsen, Priset och Ole dole doff. Mer om böckernas innehåll kan du läsa här.

Av alla tre oavanstående böcker är Ole dole doff en bok som kan passa nyanlända i årskurs 7-9. Lärarhandledningen till boken är väldigt utförligt format och innehållet kan med fördel användas till böckerna Priset och Här går gränsen. Och väljer man att läsa Ole dole doff på SFI kan fokus läggas på föräldraperspektivet. Lärarhandledningen innehåller exempel på hur fyra lärare har arbetat med boken Ole dole doff, förslag på hur man kan göra djupdykningar i bokens innehåll, arbeta med kultur, traditioner och värdegrunden. Handledningen beskriver också de vanligaste texttyperna i skolan samt våra övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet), vilket presenteras i ett kapitel för sig.

Det här är en fantastisk handledning med ett stort perspektiv på tvåspråkighet, vad svenska som andraspråk är och vem har rätt till att läsa ämnet. Med detta som grund har författaren Christina Nyrell delat med sig av egna tankar och andras erfarenheter för att skapa ett arbetssätt kring boken så att den blir språkutvecklande genom att man medvetet arbetar med språkets bas och utbyggnad. Av erfarenhet vet vi att det ofta inte räcker att bara läsa en bok , det krävs uppföljning för att få in alla fyra delar som ingår i ämnet svenska - tala, läsa, lyssna och skriva. Med hjälp av de fyra delarna kan läraren också få en bild av vad eleven uppfattat i arbetet med den skönlitterära boken.

Förutom lärarhandledningen till Ole dole doff har jag fått ta en titt på en annan viktig pärm; Handlingsplan för flerspråkiga barn i förskola/förskoleklass/fritidshem. Kanske har man som pedagog funderingar kring hur man kan göra starten i förskolan så bra som möjligt. Kanske behöver man allmänt ett stöd för hur nyanlända barn och arbetet med flerspråkiga barn kan ske. Förskolelärare från olika områden i Gislaveds kommun har, tillsammans med enhetschefen för flerspråkigt lärande, tagit fram en handlingsplan för att den pedagogiska verksamheten i förskola och förskoleklass ska få ett stöd i hur man kan hjälpa nyanlända barn att tillägna sig sådana kunskaper i svenska att det möjliggör skolstart i ordinarie klass.

Det är oerhört synd och tråkigt att placera nyanlända förskole- och förskoleklassbarn i en förberedelseklass för att barnet ska tillägna sig språket först. Barn är duktiga på att lära sig och lär sig ofta genom interaktion - samspel med andra. För att barnet ska tillägna sig språket på rätt sätt, krävs det också att pedagogerna aktivt arbetar med språket i gruppen barnet ingår i. Handlingsplanen ger exempel på olika teman som kan arbetas med, hur språkutvecklingen kan dokumenteras och hur en språkutvecklingsanalys kan göras. Christina Nyrell har lyckats skriva en fantastisk handlingsplan som man kanske inte behöver följa sida upp och sida ner, men som kan fungera som en metodbok, eller tips på hur man kan arbeta i förskolan/förkoleklass med nyanlända barn och barn som har svenska som andraspråk. Rekommenderas!

2 kommentarer :

  1. Jobbar med nyanlända, men inte inom skolan. Kan det ändå finnas tips till mig?

    SvaraRadera
  2. Jag önskar att jag kunde säga ja, men tyvärr är det mest pedagogiska metoder som presenteras.

    SvaraRadera