tisdag 14 februari 2012

Fixa texten! 1 & 2 - Pär Sahlin

Fixa texten 1 och Fixa texten 2 är läromedel som passar elever som läser svenska eller svenska som andraspråk (sva) i årskurs 7-9. Här får du som läser svenska eller sva tips på hur olika texter skrivs genom att läsa flera mönstertexter för varje genre som till exempel recension, notis, saga, krönika. De vanliga genrerna presenteras i böckerna och böckerna fungerar också som ett bra underlag till lärare som undervisar i svenska eller sva.

Fixa texten 1 & 2 presenterar fakta om de olika genrerna och eleven får arbeta med läsförståelsefrågor och uppgifter som är speciellt med genren.

Det här två bra böcker om man vill arbeta med eller lära sig om olika genrer och deras uppbyggnad. För att man ska skriva rätt text vid rätt tillfälle krävs det att man känner till det typiska för den genren. Böckerna hjälper dig i ditt skrivande av olika texter.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar