tisdag 31 januari 2012

Tematisk undervisning & Det svenska samhället

Ikväll är jag lite på hugget och tänkte att det kan vara bra att skriva om några böcker här på bloggen. Kanske var det ett tag sedan jag skrev om lärarlitteratur, men jag har inte riktigt haft ork att ta mig an den genren efter uppsatsen. Men för två veckor sedan fick jag en förfrågan av en person ifall jag kunde skriva om nedanstående två böcker. Jag kom på ikväll att jag borde skriva om dem nu innan läsaren som skickade förfrågan tycker att jag tar för lång tid på mig.

Tematisk undervisning - Jan Nilsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning skriver om tematisk undervisning. Han ger konkreta exempel om hur skönlitteratur kan användas som en central kunskapskälla inom ramen för en tematisk organiserad undervisning. Innehållet i boken bygger också på ett tvärvetenskapligt synsätt där undervisningen inte organiseras strikt ämnesvis så att olika skolämnen integreras till en helhet. De fem första kapitlen i boken är teoriinriktade, men som också diskuteras till en konkret undervisningsverklighet. Nilsson behandlar skönlitteratur som kunskapskälla och hur man väljer skönlitteratur, han analyserar också två texter, skrivna för barn och ungdom, ur ett pedagogiskt och textinriktat perspektiv. Bland de sista sidorna ges också konkreta undevisningsexempel, som bygger på författarens egna undervisningserfarenheter från en mellanstadieklass.

Boken passar grundutbildning och fortbildning av lärare och jag tror att den även kan passa bibliotekarier då litteraturpedagogiska aspekter har en framträdande roll. Jag har ingen erfarenhet av tematisk undervisning i skolan med integration av olika ämnen, men jag hoppas att det kommer att bli allt vanligare trots att vi lärare knappt har tid att planera tillsammans. Då kan det vara bra att ta hjälp av Jan Nilssons bok för att få inblick i hur undervisning präglat av helhet och sammanhang över ämnesgränserna kan gå till.

Det svenska samhället 800-1720: klerkernas och adelns tid - Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg. Det är så här att jag inte är någon historielärare, trots att jag tycker att det är väldigt intressant med historia. Därför kan det hända att jag bläddrar igenom eller ibland läser böcker som är långt ifrån mina egna undervisningsämnen i skolan. Sen är det alltid kul att ha koll på litteratur oavsett vad det handlar om. Det är svårt att hitta guldkorn i litteraturdjungeln om man inte läser böcker inom olika genrer.

Jag tror att boken om det svenska samhället av Lindkvist och Sjöberg kan vara ett guldkorn för de som är intresserade av att läsa om adelns och klerkernas tid. Boken handlar om det svenska samhället år 800-1720. Samhället skildras i två större avsnitt: 800-1520 (Klerkenas tid) och 1520-1720 (Adelns tid), för att betona de grupper som var tongivande under dessa århundraden. Till boken finns en webbplats där man kan titta på illustrationer, kartor och källtexter. Webbplatsen uppdateras fortlöpande och en aktiveringskod till webbplatsen finns i boken.

Medeltiden är en term vi alla är bekanta med och det är en term som har varit etablerad i historieskrivningen sedan 1600-talet. För Sveriges del är medeltiden från omkring 1000 till början av 1500-talet. De områden som skulle bli Sverige blev då mer organiserat och inordnades i den europeiska kulturkretsen. I denna bok får du läsa om tiden fram till 1720, det karolinska enväldets och stormakten Sveriges nedgång. Begreppen klerkernas tid och adelns tid i boken tolkar de förändringar i samhället som utslag av sociala och ekonomiska motsättningar.

Det är helt enkelt svensk historia som behandlas i denna bok. När skildringen börjar, år 800, fanns inte ett Sverige, utan bara mindre riken eller herravälden och allteftersom man läser i boken blir det allt tydligare hur Sverige kom till. En mycket intressant bok måste jag säga!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar