söndag 8 januari 2012

Från Vygotskij till lärande samtal - Petri Partanen

På jobbet går jag en kurs om problembaserad skolutveckling (PBS). Kursen handlar om att leda lärande samtal för att upptäcka lärdomar som annars ligger fördolda i vardagserfarenheterna. För fortbildning i samband med PBS-kursen passar Petri Partanens bok - Från Vygotskj till lärande samtal. Det var när jag fick en förfrågan till bloggen, av en privatperson, om jag kunde skriva om boken, som jag reflekterade över sambandet mellan den ryske psykologen Vygotskij och PBS.

Skolan är en verksamhet som många har erfarenhet av, genom egna barn, men även genom egna erfarenheter från skoltiden. Många har ofta en bestämd uppfattning om skolan och det handlar oftast om positiva eller negativa känslor om att kunna eller inte kunna. Det är självklart bra att kunna, men det bästa är att "kunna tillsammans", för det är då man lär sig bäst, genom samtal och dialog med varandra. Lärandet ska samtidigt indvidualiseras, en utmaning eftersom eleverna är många, de lär sig på olika sätt och de har kommit olika långt i sin utveckling.

Partanen ger ett annorlunda perspektiv på individualiseringsfrågan utifrån de rön som finns kring lärande och utveckling inom modern pedagogisk och psykologisk forskning. Partanen skriver om hur vi kan förstå elevers brist på motivation och hur vi kan stimulera eleverna. Hans tankar har utvecklats i mötet med den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij (1896-1934).

Det dyker upp en hel del frågor i samband med läsningen, aha-upplevelserna är nära och ibland vill jag inte hålla med Partanen. Samtidigt är jag en förespråkare för Vygotskijs sociokulturella teorier och tror på en lärandemiljö där det pedagogiska samspelet kan individualiseras och utformas. En fantastisk bok att läsa och rekommenderas starkt till pedagoger och även till er som arbetar med PBS.

2 kommentarer :

  1. Tack för boktipset.
    Den boken har jag inte läst.

    SvaraRadera
  2. Varsågod :) Berätta gärna vad du tycker om Partanens bok när du läst den.

    SvaraRadera