söndag 18 december 2011

Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum - Gunilla Molloy

Inför min uppsatsskrivning har jag läst en hel del böcker om skönlitteratur i undervisningen. En av de böckerna var Gunilla Molloys senaste - Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Den här gången tar Molloy med oss till fyra klasser som arbetar med en fabel, en saga, två noveller och en roman av Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf är känd som en sagoberätterska, vissa lyfter fram henne som moderlig och barmhärtig och någon gång har hon beskrivits som naiv. Frågan är hur man som lärare väljer att presentera Selma Lagerlöf för sina elever. Att läsa Selma Lagerlöfs böcker handlar om en annan tids värderingar, föreställningar och språk vilket kräver en förförståelse för den tid hennes texter är skrivna i om de nu ska läsas i undervisningen.

Att arbeta kreativt med äldre texter kan vara väldigt lyckat för att utveckla eleverna läs- och skrivförmåga samt fördjupa elevernas förmåga till narrativ fantasi. För Selma Lagerlöf var skrivandet det centrala i hennes liv. Att läsa hennes böcker kan spela en viktig roll i unga människors liv och även ha betydelse för den personliga identiteten. Molloy visar att med stöd av lärarnas didaktiska val har eleverna i studien kunnat finna beröringspunkter mellan sig själva och de litterära gestalterna i Selma Lagerlöfs texter.

Gunilla Molloys bok vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska i grunskolans senare år och gymnasiet. Det är en väldigt intressant bok av en intressant forskare! Gunilla Molloy har forskat en del om skönlitteratur i undervisningen och är duktig på att skriva om det ur olika infallsvinklar. Rekommenderas!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar