söndag 4 december 2011

Läromedel

Har i helgen granskat min systers bokhylla lite mer än vanligt. Bland hennes böcker hittade jag tre stycken läromedel som jag föll för. Böckerna ges ut av Adastra Läromedel.

Läsförståelse B - ett läromedel med olika berättelser. Fabler, recept, artikel, recension och dikt är exempel på några av de texter som presenteras i boken. Det är ett utmärkt sätt att arbeta genrepedagogiskt samtidigt som man arbetar med läsförståelse. Till varje text finns alltså läsförståelseuppgifter på tre nivåer - "Vad står det i texten", "Vad säger texten" och "Fundera över texten". Det är inte självklart att svaret står tydligt i en text, ibland måste man dra egna slutsatser från detaljer i texten och vad man redan vet av erfarenhet. Målet med boken är att eleven ska bli bra på att förstå en text som han/hon läser samtidigt som man arbetar med texter som används i olika sammanhang och för olika syften. En väldigt bra bok det här. Finns både som elevbok och som lärarbok med facit och lärarhandledning. Läsförståelse boken finns i fyra delar: A, B, C och D och i varje del tränas eleven till att bli en aktiv läsare, medan textmängden och texternas svårighetsgrad ökas från bok till bok.

Skrivarskolan + Skrivarskolan kopieringsunderlag med undervisningstips - även dessa böcker är väldigt bra att använda om man vill arbeta med genrer i undervisningen. Skrivarskolan presenterar modeller för 22 olika genrer: ingress, reportage, rapport, referat, recension... Till varje genre visas en text med texttypiska särdrag. Till det finns en faktaruta med de texttypiska dragen och en skrivuppgift där man ska formulera en egen text i aktuell genre. Skrivarskolan vänder sig till elever i skolår 4-7 och hjälper dem att utveckla sitt skrivande. Kopieringsunderlaget är ett komplement till elevboken. En väldigt bra bok som bidrar till att elever blir förtrogna med texttypiska särdrag inom en genre för att sedan kunna använda sina genrekunskaper i annat skolarbete inom olika ämnesområden.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar