fredag 9 december 2011

Kunskapspärmar och Kartläggningsmaterial

* Kartläggning av nyanlända elever
* Mina kunskapsmål: Interimsspråkutveckling, svenska som andraspråk för nyanlända elever
* Mina kunskapsmål: Svenska som andraspråk
* Mina kunskapsmål: Modersmål

Ovanstående är fyra kunskapspärmar som ges ut av Isaberg Förlag, redigerade efter den nya Läroplanen 2011 kursplaner. Nya förändringar har skett i kursplanen med syfte och centralt innehåll och vi har fått ett nytt betygsystem som ställer krav på innehåll och kvalité i undervisningen. Undervisningens syfte ska fokusera på att lyfta och utveckla elevernas förmågor samtidigt som elev och vårdnadshavare på ett tydligt och konkret sätt ska få se vad målet med undervisningen är och vad som krävs för de olika betygsenheterna.

Kunskapsmålpärmarna, utarbetat av rektor Anita Bergqvist i Tranemo kommun, finns för modersmål, svenska som andraspråk och interimsspråkutveckling hos nyanlända elever. Alla pärmarna innehåller tydliga mål som har brytits ner i mindre delmål. Tanken är att alla kunskapsmål checkas av med lämpliga övningar och markeras sedan med datum och färg beroende på vilken årskurs eleven går i. Detta kan sedan användas till elevens individuella utvecklingsplan där man skriver in nya delmål för att hela tiden arbeta kunskapsutvecklande.

Vad som är bra att känna till är att pärmen Mina kunskapsmål: Svenska som andraspråk ska användas till elever som har kommit till Sverige i tidig ålder och Mina kunskapsmål: Interimsspråkutveckling, svenska som andraspråk för nyanlända elever ska användas till elever som kommer under eller den i den senare delen av skoltiden. Alla pärmar innehåller en inledande del och en arbetsbeskrivning till hur innehållet ska checkas av. Kunskapsmålen presenteras därefter. För svenska som andraspråk är de stora målen lyssna, tala, läsa och skriva som har delats upp i delmål. En kopia på kursplanen finns i pärmen samt lagar/allmänna råd.

Ett välkänt dilemma för oss som arbetar i förbredelseklass är att ta reda på hur nyanlända elevers tidigare skolgång har sett ut. En del har gedigna skolerfarenheter medan andra aldrig har fått möjlighet att gå i skolan. Syftet med kartläggningsmaterialet är att ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper och anpassa undervisningen efter elevens kunskapsnivå. Målet ska hela tiden vara att eleverna möts på ett respektfullt sätt i den svenska skolan och att de så fort som möjligt ska få komma ut i det svenska skolsystemet.

Kartläggningsmaterialet för nyanlända elever är uppdelat i flera ämnen: modersmål, matematik, engelska, So och No. I de olika ämnena finns det rutor med kunskapsmål som eleven kan markera genom att färglägga rutorna, skriva datum och årskurs. Kartläggningen kan göras på elevernas modersmål med hjälp av en modersmålslärare eller med hjälp av en tolk om behov finns. Även om jag kan tycka att det är intressant att kartlägga elevernas modersmål, är jag trots allt mer intresserad av den del av kartläggningen som visar målen i matematik, So och No. Vad jag är lite negativ till är att So- och No-ämnena presenteras som blockämnen. I samband med de nya kursplanerna förvinner också blockbetyg i So och No vilket betyder att målen i kartläggningsmaterialet borde ha kategoriseras under varje enskild So- och No-ämne. För övrigt anser jag att pärmen Kartläggning av nyanlända elever är ett material som på ett konkret och tydligt sätt visar nyanlända elevers tidigare kunskaper.

Det är ett fantastiskt arbete Anita Bergqvist har lagt ner på innehållet i de olika pärmarna. Jag vet att många har frågat om kartläggningsmaterial för nyanlända elever och att jag hänvisat i en del fall vidare till ett material som är under arbete. Men till er som har frågat tidigare och kanske även ni som kommer att fråga, kan jag tala om att här har ni ett färdigt material att köpa in och använda på en gång. Jag kan också tillägga att det finns en pärm som heter Mina mål: Särskolan för er som undervisar elever i särskolan.

Jag vet inte hur länge de här pärmarna har funnits. Kanske är det någon som redan arbetar med dem på sin skola. Om så är fallet får du väldigt gärna lägga in en kommentar. Jag själv är i alla fall väldigt positiv till det och tycker att det ser ut som ett väldigt bra material att använda.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar