onsdag 16 november 2011

På kryss bland svenska ord i färg - Karin Glaad-Björding

På kryss bland svenska ord i färg är ett läromedel för nyanlända och svenska som andraspråk fylld med ordflätor och ordjakter! Materialet är uppbyggd utifrån olika teman: människokroppen, kläder, hygien, hemmet, mat, matematikspråk - sammanlagt 247 ord, i 18 ordflätor och 18 ordjakter, som man kan arbeta med på många olika sätt i skolår 4-8 samt för nyanlända elever.

På kryss bland svenska ord i färg ökar ordförrådet, stimulerar koncentrationen och ger uthållighet. I klassen har vi testat "På kryss i anatomi". Alla elever har känt sig delaktiga i sökandet efter de nya orden, det har gett oss möjlighet att prata och diskutera utifrån temat och jag som lärare har kunnat anpassa arbetet till gruppen. Efter krysset arbetade vi med ordjakter vilket eleverna tyckte var roligt. Jag upplevde arbetet lärorikt och jag vet att eleverna lärde sig något. När skoldagen var slut var det en elev som kom tillbaka från en lång promenad och sade: "Jag har ont i mina fotsulor", ett ord vi hade arbetat med i krysset.

Boken är ett kopieringsunderlag på 50 sidor som finns i två olika varianter. En utan CD och en med CD med alla kryss i färg i PDF-format. Facit finns. Rekommenderas starkt till er som arbetar med nyanlända elever eller elever som behöver öka sitt svenska ordförråd. Materialet ges ut av Beta pedagog.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar