tisdag 18 oktober 2011

Vägar till läsförståelse - Monica Reichenberg

I Lärare Lär-serien från Natur & Kultur finns boken Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet av Monica Reichenberg. Jag kände inte till denna bok, men fick förfrågan till mailet om jag kunde skriva om den. Självklart! Här kommer det!

Reichenberg är lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar. Hon är professor i literacy vid Umeå universitet och i allmän didaktik vid Göteborgs universitet.

Boken Vägar till läsförståelse, som Reichenberg har skrivit, handlar om utmaningen att förstå det man läser. Boken är indelad i tre delar: Texten, läsaren och samtalet. Ett av de viktigaste uppgifterna skolan har är att lära elever att läsa, men också att lära de att förstå och använda texter. Men Reichenberg påpekar att många elever lämnar grundskolan utan att ha nått de nationella målen för godkänt i bland annat svenska. Det är alltså inte så att resten kommer av sig själv så fort ett barn har knäckt läskoden. Läraren behöver stödja och uppmuntra eleverna till att bli aktiva medskapare av texter och att hjälpa de att utveckla sin förmåga till att läsa olika slags texter med fullgod förståelse.

Det här är en väldigt bra bok som vänder sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan som använder texter i sin undervisning. Bokens tre delar handlar om vad man som lärare behöver tänka på när man väljer en text, eleverna förhållningssätt till texter de läser och vad det kan bero på samt hur man som lärare för strukturerade textsamtal för att öka elevernas läsförståelse.

En mycket bra bok. Rekommenderas varmt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar