fredag 28 oktober 2011

Professionella samtal - John Steinberg

John Steinberg, fil dr i pedagogik, har egen erfarenhet som rektor. Han kom till Sverige 1971 och är ursprungligen från USA. John Steinberg känner många säkert till för hans praktiska och engagerande sätt att föreläsa och leda kurser.

Steinberg har skrivit många böcker. Bland annat en serie om inspiration och utveckling. Serien består av tre böcker om professionella samtal i skolan. Bok två och tre i serien heter Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal i skolan och Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal i förskolan.

Det är inte så mycket som skiljer sig åt mellan de två böckerna. I innehållsförteckningen kan man se att en del kapitel och underkapitel har tillkommit eller tagits bort beroende på förskola respektive skola. Böckerna vänder sig till lärare och förskolepersonal och fokuserar på utvecklingssamtal med tankar och metoder i olika samtalsituationer.

På senare tid har jag börjat sluka allt som har med utvecklingssamtal, bedömning och lärande att göra. Jag känner mig så osäker i min lärarroll. Så här har jag aldrig känt förut. Får man erkänna det eller låter det alldeles för dumt? Nästa vecka är det höstlov och sen ska jag börja med utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen handlar om samtalsmetodik. Samtalet är lärarens främsta verktyg till att utveckla ett bra samarbete med elever och hemmet. Utvecklingssamtalen är formella samtal som utförs varje år, men det sker också andra samtal i skolans värld. Det finns svåra samtal, samtal där man reder ut en konflikt mellan elever eller samtal pedagoger emellan för att föra den pedagogiska utvecklingen framåt. Oavsett samtalsform leder det till elevers, den egna och kollegornas utveckling enligt författaren.

Steinberg relaterar till teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor och han säger att det ger goda resultat. Eleverna kommer att stärkas, trivas och samtalen utifrån styrkor bidrar till en harmonisk skolmiljö. Visst låter det positivt? Jag vet inte om detta stämmer. Vad jag däremot vet, nu när jag har läst boken, är att jag tycker att den är väldigt bra och det har fått mig att tänka till. Jag kommer utan tvekan att börja med några av metoderna, i utvecklingssamtal och i samtal med kollegor, för att se om det ger någon resultat. Det blir ett stort litet steg för mig. Ett stort steg för att jag har lärt mig något helt nytt att testa och ett litet steg i min utveckling som lärare.

Jag vill slutligen säga att jag verkligen rekommenderar böckerna. Steinberg krånglar inte till saker, utan han presenterar innehållet på ett lätt och lockande sätt.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar