måndag 3 oktober 2011

Bonnier Utbildning --> Sanoma Utbildning

Bonnier Utbildning har nu bytt namn i samband med att de har fått nya ägare. Sanoma Utbildning är det nya namnet på förlaget. Förutom namnändringen är förlaget i stort sett oförändrad. Verksamheten kommer att som vanligt fortsätta ge ut läromedel, inom sju olika områden:

• Förskola och grundskola Fk–6
• Samhällsvetenskap och företagsekonomiska ämnen
• Engelska och moderna språk
• Svenska från åk 4 t.o.m. gy/vux och sfi/svenska som andraspråk
• Matematik och naturvetenskapliga ämnen
• Vård och omsorg
• Högskola och näringsliv

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar