söndag 18 september 2011

Låt språket bära - DVD med arbetsmaterial

Nu går det att beställa DVD:n till boken Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring. DVD:n fungerar som ett komplement till boken och innehåller praktiska övningar, exempeltexter, planeringsmodeller, genreplanscher och mycket annat. DVD:n kan hjälpa läraren att spendera mer tid på att arbeta med genrepedagogik och mindre tid på att planera.

Här har du 245 sidor fyllda av inspiration för lärare att kunna använda sig av! Materialet kan antingen användas som det är eller vara en inspiration till att konstruera egna texter och bedömningsmatriser. För att förstå DVD:n behöver man dock ha läst boken Låt språket bära. Materialet är också anpassat till kursplanernas krav.

Som vi redan vet tar det tid att planera och skapa passande övningar. Därför är det så bra att författarna nu delar med sig av sitt material som de har haft nytta av under årens lopp. Inspirationen har de fått från det genrepedagogiska arbetet i Australien och det material som används där. Materialet har sedan anpassats till vår svenska kontext.

I boken finns också instruktioner på hur du använder materialet; texterna, planeringsmodellerna och bedömningsmatriserna. Utgå som vanligt från kursplanen i ditt ämne. Ta sedan hjälp av boken och DVD:n för att titta på olika texter, planeringsmodeller och övningar i just den genre ni ska arbeta med. Tänk alltid på att genrearbetet måste vara levande, kreativt och inspirerande.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar