onsdag 28 september 2011

Att läsa skönlitteratur med tonåringar - Gunilla Molloy

Vad händer i mötet mellan lärare, elev och litteratur? Det får vi läsa om i Gunilla Mollys bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Det här är en väldigt bra bok om hur läsning av skönlitteratur har gestaltat sig i fyra olika klasser från år sju till år nio i grundskolan.

Molloy har med hjälp av olika forskningsmetoder försökt att besvara frågan om varför man ska läsa skönlitteratur i skolan och om eleverna kunde "läsa sina liv" i de skönlitterära texter skolan erbjöd. I boken får läsaren läsa om lärarnas didaktiska val av skönlitterära texter och Molloy visar att såväl vuxna som tonåringar kan vara aktiva medskapare genom att skriva och läsa om sina liv och om andras.

Den här boken rekommenderar jag varmt till alla svensklärare som arbetar i årskurs sju till nio. Själv kommer jag att använda den i min c-uppsats inom ämnet svenska som andraspråk. Jag tycker om Molloys fokus på skönlitteratur i undervisningen och just den här boken handlar om tonåringar, den åldersgrupp jag arbetar med, vilket gör boken extra intressant att läsa.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar