söndag 17 juli 2011

Böcker som jag vill utforska närmare när sommarlovet är slut

Nu är det sommarlov och då vill jag ta lite ledigt från allt som har med skola att göra. Rensa tankarna och bara vila ut inför kommande läsår. Men som lärare är det ibland svårt att låta bli att titta på allt nytt som kommer. Jag blir i alla fall nyfiken och kan inte låta bli att bläddra igenom nya böcker för att vid ett senare tillfälle ta upp dem igen och läsa igenom de lite grundligare.

Nedan är några böcker som jag skulle vilja läsa/arbeta med nästa läsår. Det beror förstås på vilka elever i förberedelseklassen jag kommer att ha. Är det elever som nästan är färdiga för utslussning i ordinarie klass, då kan jag tänka mig att utnyttja ett par av nedanstående böcker.

Samhällskunskap på lätt svenska (Kaj Hildingson & Karin Wergel) är en tunn bok i Natur & Kulturs SOL-serie. Boken är tänkt för ungdomar och vuxna i förberedelseklass, gymnasiets introduktionsprogram och sfi (svenska för invandrare) kurs D. Boken är indelad i åtta teman. Det börjar med hur Sverige styrs och fortsätter med bland annat arbetslivet, lag och rätt, Sverige och världen. Texten i boken är förenklad och indelad i korta stycken, men har inte blivit tråkigare att läsa för det. Jag saknar dock uppgifter till boken. Det bästa vore om det fanns några uppgifter eller frågor efter varje kapitel för att bearbeta det lästa.

Läsnovor och skrivarglöd (Ingrid Jönsson) är ett utbildningsmaterial i svenska som jag velat prova väldigt länge! Arbetsmaterialet består av boken Läsnovor som innehåller tio noveller om allt möjligt som hör livet till. Till detta finns då lärarhandledningen och kopieringsunderlaget Läsnovor och skrivarglöd som kombinerar tre saker: läsupplevelse, diskussioner och grundkurs i skrivande. Det finns bra material till varje novell som sedan kan samlas ihop i en individuell skrivarportfolio. Definitivt något att utforska närmare!

Svensk grammatik (Annica Hydén & Camilla Rundqvist). Det finns många grammatikböcker och man undrar varför ska jag använda just denna. Boken kan användas som uppslagsbok, övningsbok samt innehåller exempel från engelska, franska, spanska och tyska. Längst bak i boken finns också facit. Det är en kompakt allt-i-ett grammatikbok.

Möten i mångfaldens skola (Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz rec.) är en bok som borde finnas i varje lärares bokhylla. Det är allmänt känt att dagens skolor befolkas varje dag av av elever som talar olika språk och har skiftande kunskaper i det svenska skåpet och om det svenska skolsystemet. Den här boken är en antologi, en samlad produkt av innovativa interkulturella arbeten och utmaningar för dagens mångkulturella skola. Antologin består av åtta kapitel som bidrar med kunskap till lärare i mångfaldens skola.

Tala ut och prata på (Lotta Juhlin) är en praktisk handbok som både presenterar teoretiska perspektiv, men innehåller också många övningar och lekar för barn med sen och avvikande språkutveckling. Till boken finns också en webbplats där man kan lyssna på inspelat tal, lässerier samt röstövningar. Webbplatsen får man tillgång till med hjälp av koden som finns i boken. Boken är en fantastisk handledning och inspiration för alla som arbetar med barn i åldrarna 3-9 år. Det är definitivt en bok jag vill titta närmare på när skolan börjar igen, trots att jag arbetar med ungdomar.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar