fredag 22 april 2011

Var är du? - Katarina Bjärvall

Katarina Bjärvall har skrivit boken Var är du?: människan och mobilen, om hur mobiltelefonen har nästlat in sig i våra liv till att den har nått oumbärlighetens status. Bjärvall är inte ute efter att moralisera med sin bok, men hon vill ändå höja ett varnande finger för att mobilen stör vår koncentrationsförmåga och förmåga till reflektion i en alltmer komplex värld. Kanske är mobilen ett missbruksproblem som man borde förhålla sig lite mer kallsinnig till?

Ur baksidestexten: Mobilen är överallt och ingenstans, den är alltid med oss och den är aldrig avstängd. Vi har den i handen, i fickan eller i väskan. Vi känner dess puls mot kroppen när den ringer. Tonårssonens kvällsplaner förhandlas på jobbet, dotterns skolavslutning förbereds i kassakön. Mobilen får oss att känna oss effektiva i en alltmer tidspressad tillvaro. Varje lucka av tystnad eller tristess fylls med snabba samtal eller fåordiga sms: Var är du? Vad gör du? Vi har fått oändliga möjligheter att nätverka och kommunicera, men är priset att en del av närheten, samtalet och vänskapen går förlorad?

Katarina Bjärvall berättar mobilens historia och visar hur vi använder den för att manifestera vår identitet. Hon lyfter fram mobilen som dator, som prat-, skriv-, musik- och bildmaskin och hon blottlägger dess roll i glappet mellan säkerhet och trygghet. I sin granskning av mobilbranschen avslöjar hon konsekvenserna av att de mest etablerade strålningsforskarna är avlönade av telekomföretagen och visar på de miljöskador som mobilindustrin orsakar i fattiga länder.

Aldrig tidigare har en så liten sak tagit så stor plats i människans liv. Kanske ger oss mobilen frihet – men är det den friheten vi vill ha?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar