måndag 2 maj 2011

Samspråk 1 & 2 - Louise Tarras & Metta Stiernstedt

Samspråk 1 och Samspråk 2 är ett basläromedel i svenska som andraspråk. Samspråk 1 passar till vuxna inlärare som läser på sfi kursen B-C och nyanlända ungdomar i grundskolans senare år. Samspråk 2 är ett läromedel för vuxna och ungdomar som läser sfi kurs D.

Läromedlet Samspråk består en textbok inklusive cd och en övningsbok. Till detta finns också en lärarpärm med kopieringsunderlag, facit och lärar-cd. Textböckerna är tematiskt uppbyggda som handlar om vardagliga och aktuella ämnen. Det är bland annat teman om familj, boende, kroppen, arbete, miljö, kultur, ekonomi och konsumtion. Till varje kapitel finns en text som behandlas på konkreta och abstrakta sätt och till varje text finns övningar som uppmanar och stimulerar till samtal och reflektion om känslor, attityder, kulturella jämförelser och erfarenheter. Vissa uppgifter kan göras enskilt och andra kräver elev-samarbete.

Båda böckerna handlar en hel del om det svenska samhället och ger kunskaper om Sveriges grundlagar, om demokrati och nödvändig kunskap om vardagen i Sverige. Det betyder att jag i första hand rekommenderar böckerna till vuxna som läser sfi, men jag tror att de fungerar minst lika bra för nyanlända ungdomar eftersom det finns många olika texter i böckerna som ger en möjlighet till individanpassad undervisning. Texterna utgår från elevernas egna erfarenheter och stimulerar till språkutvecklande samtal.

Texterna är riktigt intressanta, skrivna med stor stil vilket gör det lättare att läsa och fina bilder på personer och miljöer pryder sidorna i boken. På den medföljande elev-cd:n finns alla huvudtexter att lyssna på och den tillhörande övningsboken ger möjlighet till att öva mer på de olika momenten från textboken. Böckerna har en tydlig och tilltalande layout med bilder som förstärker innehållet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar