måndag 4 april 2011

Nytt läromedel från Bonnier Utbildning

På konferensen Flerspråkighet i Fokus fick jag en möjlighet att träffa personer från olika läromedelsförlag. Ett par av de hade jag kontakt med sen tidigare och en del lärde jag känna under konferensen. Det var verkligen trevligt att få lära känna nya människor. Och det som var riktigt spännande med läromedelsutställningarna den dagen, var att få se alla nya läromedel för undervisning i svenska som andraspråk, läromedel som inte jag kände till.

Vi använder Gunnel Fjellströms böcker i förberedelseklassen och jag är speciellt förtjust i 33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk. Men vi använder också 66 oregelbundna verb i svenskan, 88 regelbundna verb samt 77 begrepp i matematik.

Nu finns det fler liknande övningsmaterial, även dem skrivna av Gunnel Fjellström. 20 läs- och skrivövningar är en förenkling av 33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk. Boken innehåller 20 texter indelat i lagom stora stycken. Till en början är texterna korta, men textomfånget ökar successivt. Efter varje text kan man arbeta med olika uppgifter: sammansatta ord, ordförståelse, läsförståelse och en skrivuppgift. Facit ingår inte i boken.

Till de nya grammatikböckerna som finns i denna "serie" ingår facit längst bak i boken. Böckerna har titeln 60 regelbundna verb i svenskan och 50 oregelbundna verb i svenskan. Böckerna är rikt illustrerade i fyrfärg, vilket var det första jag tänkte på när jag bläddrade i dem. Dessa två böcker är också en förenkling till Fjellströms tidigare grammatikböcker. Illustrationerna förklarar verben på ett tydligt sätt och inläraren kan öva olika verbformer genom att sätta in dem i meningar. När man är klar med övningarna kan man sedan göra ett test, som finns i boken, för att se om man har lärt sig verben och hur de ska böjas. Böckerna är ett fantastiskt material som gör grammatik roligare att arbeta med. Jag önskar att det hade funnits liknande böcker för alla ordklasser.
Ett material som jag önskar köpa in till förberedelseklassen är Upptäck orden - en bildordbok i svenska för nyanlända. Vad som är riktigt häftigt är att det inte står "svenska för invandrare" i titeln, utan "svenska för nyanlända". Det är ett stort plus, tycker jag, eftersom ordet "invandrare" har fått en sån negativ klang och känns numera som ett värdeladdat ord.

Upptäck orden av Britt Klintenberg, är en bildordbok inklusive cd med tillhörande övningsbok. Boken är indelad i olika teman: klassrummet, dygnet, matsalen, schemat, kiosken, klädaffären, trafiken, adjektiv och skolkatalogen - teman som eleverna kan känna igen från sin egen vardag. Varje tema presenteras först i en delajerad färgillustration. Sedan kommer substantiv och verb till bilderna och därefter fraser. Tillsammans med bildordboken ska man arbeta med övningsboken. Här finns möjlighet till att träna mer på ord och fraser på olika nivåer. Det betyder att läromedlet passar utmärkt till heterogena grupper eftersom övningarna finns både för den som är på nybörjarnivå och den som är på fortsättningsnivå. Rekommenderas till nyanlända!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar