lördag 5 mars 2011

Språkresan. En väg till ett andraspråk - Ylva Ellneby

Språkresan är ett pedagogiskt material som används för att utvärdera och stimulera ett barns första- och andraspråksutveckling. I boken ges tips på hur man kan stimulera barns språkutveckling, man kan läsa om flerspråkighetens grunder och även få tydliga anvisningar till hur en utvärdering av arbetet ska genomföras.

Ylva Ellneby har fått uppleva ett mångkulturellt samhälle, under de tio år som hon arbetade inom barnomsorgen i Kista-Husby-Akalla, den stadsdel i Stockholm som hade den största ökningen av antalet invandrare under 90-talet. Ellnebys upplevelse skapade fram en tanke på ett material som heter Språkresan, ett pedagogiskt verktyg för att få en bättre uppfattning om ett barns språkliga förmåga. I Språkresan ingår en handbok samt en stor resväska innehållande bland annat fyra små resväskor med miniatyrföremål, fyra händelsebilder i färg, åtta serier med sekvensbilder och utvärderingsprotokoll. Varje liten väska står för ett tema som bygger på en idé om lek, samtal, närhet och kontakt.

Vilka barn ska arbeta med Språkresan? Materialet är utvecklat till barn med svenska som modersmål som har ett försenat språkutveckling och barn som ska lära sig ett andraspråk. Språkresan ska ge en rättvis bild av barnets kommunikativa kompetens, förmåga att uttrycka sig, språkförståelse och ordförrådet i relation till innehållet till Språkresan. Materialet kan användas för ny utvärdering och regelbunden stimulering.

Idén är väldigt spännande och Språkresan är verkligen en resa i det svenska språket. Många delar som handlar om arbetet med barn som har svenska som andraspråk utnyttjas säkert flitigt av lärare idag, men Ylva Ellneby ger också en teoretisk koppling till arbetet. Jag kan inte uttala mig om den stora resväskan med allt material som ingår eftersom jag inte har sett den, men däremot har jag bläddrat igenom handboken som ger en bra teoretisk bakgrund till barns språkutveckling, belyser olikheter i språkkulturer, utprövningsarbetet och anvisningar till utvärdering. Även två konkreta fallstudier beskrivs och handboken avslutas med en beskrivning av svensk grammatik i förhållande till andra modermål.

Jag uppfattar materialet som ett fantastiskt språkträningsmaterial för barn i förskolan och barn som har svenska som andraspråk. Och även om jag kan läsa mig till vad den stora resväskan går ut på och hur innehållet ser ut, hade jag gärna velat titta i den för att skapa mig en tydligare bild av tanken bakom arbetet med Språkresan.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar