tisdag 22 februari 2011

Det hänger på språket! - Louise Bjar

Lärande och kunskapsutveckling i grundskolan förutsätter en språklig grund. Språket används i tal och i skrift, på egen hand eller tillsammans i grupp. I boken Det hänger på språket!: lärande och språkutveckling i grundskolan (red. Louise Bjar) finns texter med utgångspunkt från nyare forskning. Texter som handlar om läs- och skrivsvårigheter, perspektiv på språk, samt hur skriftspråket kan te sig för elever som är diagnostiserade med språkstörning.

Verksamma forskare i Sverige och Norge delar nu med sig av sina texter om språk, lärande och utveckling. Texterna kan självklart läsas fristående och även om boken inte beskriver allt inom läs- och skrivinlärning, beskrivs viktiga och centrala delar inom området som är till nytta för lärarstuderande och verksamma lärare.


Louise Bjar är själv lärare och talpedagog. Hon är intresserad av specialpedagogiska aspekter på barns språkutveckling samt barns läs- och skrivutveckling. Hon liknar språket som ett hus vi bor i - en metafor "för varje människas unika språkliga kompetens, för de ramar, möjligheter och hinder som språklig förmåga ger alla oss människor." (s. 18)


Arbetar man med barn som har läs- och skrivsvårigheter och barn med svenska som andraspråk, kan jag rekommendera att man läser denna bok. Här presenteras läsningens betydelse i Sverige, ordförrådet i första och andraspråket, att röra sig i lästa texter på yta och djup, boksamtal i Chambers anda och mycket mer.


En liten del i boken som jag fastnade specifikt på, trots att allt är oerhört intressant att läsa om var om just ordförrådet i andraspråket. Inger Lindberg skriver att i ämnesundervisningen kan ordförrådet innebära stora svårigheter. Men svårigheterna beror inte på fackorden, till exempel fotosyntes och erosion, som orsakar störst problem eftersom det är ord som i allmänhet är nya för alla elever och därför förklaras av läraren. Oftast är de orden särskilt markerade kursivt eller med fetstil i läroboken. Däremot är det ord i allmänspråket som vållar andraspråkseleverna problem. Det är ord som många lärare uppfattar kända för eleverna och därför inte förklarar närmare. Det kan vara ord som hastighet i fysik, blandning i kemi och gnida i fysik.


Jag håller med Bjar om att det hänger på språket och att språket i hög grad är kopplad till lärandet i olika muntliga och skriftliga praktiker i skolan. Det är dock viktigt att språkinlärning i undervisningen bygger på en naturlig situation för andraspråkinläraren, för det är i den vardagliga domänen som lärandet tar sin början.

3 kommentarer :

 1. Roligt att jag hittade till dig igen när jag sökte efter litteratur. Tycker du att jag ska köpa boken?

  Kram Anna-Lena

  SvaraRadera
 2. håller med dig om det sista. det är otroligt viktigt att vi hjälper eleverna att bygga upp ett ämnesspecifikt ordförråd.

  en bokcirkel i vår fbk grupp vore inte dumt, som egen fortbildning.

  må så gott

  SvaraRadera
 3. Vad kul att du kommenterar! Jag tänkte faktiskt på dig idag, minns ej i vilket sammanhang, men det hade med bloggen att göra...

  Jag tycker att boken är väldigt bra, men det beror på vad du söker. Boken handlar om språket i tal och skrift, hur lärande bygger på språket som grund och om läs- och skrivsvårigheter.

  Jag mejlade vår samordnare om studiecirklar för nån månad sen och hon lät positiv. Vi kan ta upp frågan när vi alla ses. Jag är också väldigt positiv till det.

  Inte långt kvar nu till konferensen Flerspråkighet i fokus. Det ska bli spännande!

  SvaraRadera